herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenia Wójta, 2019 r. - KATALOG -
Z A R Z Ą D Z E N I A _____ D O T Y C Z Ą C E _____ N I E R U C H O M O Ś C I 2015-01-12 11:56
Zarządzenia Wójta 2018 r. - KATALOG -
Zarządzenia Wójta 2017 r. - KATALOG -
Zarządzenie 57/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-12-30 09:56
ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2017 r. 2017-01-02 13:46
Zarządzenie 54/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-12-30 09:55
ZARZĄDZENIE 52/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-12-12 12:42
Zarządzenie 50/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-12-12 12:38
Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Gminy Osina oraz podległych jednostkach organizacyjnych. 2016-11-21 14:21
Zarządzenie 48/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:54
ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Osina. 2016-11-21 13:24
Zarządzenie 46/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:53
ZARZĄDZENIE 45/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 27 października 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XVI/103/2016 z dnia 27 października 2016 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-11-21 14:19
Zarządzenie 44/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:52
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 28.09.2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Osina i jej jednostkach budżetowych. 2016-11-21 14:16
Zarządzenie 42/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:51
Zarządzenie 41/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024 2016-11-21 10:56
ZARZĄDZENIE 40/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 08 września 2016 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XV/100/2016 z dnia 08 września 2016 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-11-21 08:49
Zarządzenie 39/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 05 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 14:23
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2016 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 2016-09-02 13:33
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Osinie. 2016-08-31 14:54
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2016-08-31 14:53
Zarządzenie 35/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. 2016-08-18 13:38
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2016-08-22 09:14
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2017 r. 2016-08-18 13:34
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Osina. 2016-11-21 13:22
Zarządzenie 31/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:45
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 04.07.2016 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w czasie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 2016-11-21 13:19
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 4 lipca 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-11-21 10:59
Zarządzenie 28/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:45
Zarządzenie 27/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-11-21 08:44
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Osina na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2016-11-21 13:16
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Osina. 2016-06-28 15:30
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 08.06.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2016-11-21 13:12
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 07 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 2016-06-08 13:45
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (formularze uszkodzone) 2016-06-08 13:43
ZARZĄDZENIE 20/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XII/79/2016 z dnia 20 maja 2016 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-11-21 09:07
Zarządzenie 19/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:30
Zarządzenie 18a/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 06 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:29
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. 2016-06-08 13:39
Zarządzenie 17/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:09
Zarządzenie 16/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:08
Zarządzenie 15/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 10:59
Zarządzenie 14/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:07
Zarządzenie Nr 13a/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:38
Zarządzenie 13/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:05
Zarządzenie 12/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2015 r. 2016-11-21 11:08
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:37
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:36
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-06-08 13:35
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:34
Zarządzenie 7/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:04
ZARZĄDZENIE 6/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XI/66/2016 z dnia 10 marca 2016 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-11-21 09:00
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 09.03.2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. 2016-11-21 14:34
Zarządzenie 4/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 luty 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2016-06-28 11:02
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:32
Zarządzenie 2/2016 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. 2016-11-21 14:32
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 4 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:31
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2016-06-08 13:30
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-07 09:09
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 26 sierpnia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 2015-08-31 10:05
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 2015-08-27 14:28
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 2015-08-11 14:16
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-20 15:18
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-12-11 10:14
Zarządzenie Nr 214/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-09-19 13:49
Zarządzenie Nr 212/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego i przeprowadzenia wyboru sołtysa Sołectwa Węgorza. 2014-09-22 12:28
Zarządzenie Nr 209/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. 2014-08-25 14:00
Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 2014-08-25 13:59
Zarządzenie Nr 207/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-09-19 13:48
Zarządzenie Nr 201/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2014-09-19 13:52
Zarządzenie Nr 194/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-06 09:04
Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Osina. 2018-02-12 07:59
Zarządzenie Nr 188/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-04-03 09:56
Zarządzenie Nr 184/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-03-05 14:55
Zarządzenie Nr 182/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 6 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 2014-02-11 14:42
Zarządzenie Nr 181/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. 2014-02-11 14:41
Zarządzenie Nr 179a /2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2014-09-19 13:53
Zarządzenie Nr 216/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 8 października 2014 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego. 2014-10-09 11:58
Zarządzenie Nr 178/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-01-21 11:22
Zarządzenie Nr 169/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów niejawnych. 2013-12-06 12:42
Zarządzenie Nr 164/2013 z dnia 9 października 2013 r w sprawie zwołania zebrania wyborczego i przeprowadzenie wyboru Sołtysa wsi Przypólsko i Rady Sołeckiej 2013-10-11 11:40
Zarządzenie nr 163/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-11 11:46
Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-10-09 09:09
Zarządzenie Nr 161/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2013-10-09 09:07
Zarządzenie Nr 160/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 4 października 2013 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. 2013-10-09 09:13
Zarządzenie Nr 159/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 4 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2013-10-09 09:12
Zarządzenie Nr 144/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. 2013-07-19 12:59
Zarządzenie Nr 141/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Osina. 2013-06-24 15:31
Zarządzenie Nr 138/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2013-06-10 09:39
Zarządzenie Nr 137/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2013-06-05 08:28
Zarządzenie Nr 134/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2013-05-17 08:04
Zarządzenie Nr 129/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osina. 2013-03-14 13:49
Zarządzenie Nr 125/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina. 2013-06-14 10:53
Zarządzenie Nr 122/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Osina oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Osina. 2013-06-24 15:28
Zarządzenie Nr 121a/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 21 stycznia 2013 r. o zmianie zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Osina 2014-04-24 08:51
Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2012 r. sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 2012-07-09 08:32
Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 27 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2012-07-03 11:53
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2012-05-24 09:51
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2012-03-07 14:28
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2012-03-07 14:27
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2012-03-07 14:26
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 21 września 2011r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2012-03-07 19:52
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-20 13:44
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-19 09:39
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2011-10-18 15:27
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 6 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2011-09-07 11:43
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-09-01 15:10
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 2011-09-01 15:14
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. 2011-09-01 15:14
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 22 sierpnia 2010 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego 2011-10-04 10:39
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-08-12 11:23
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-08-09 10:06
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-06-15 11:42
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-05-06 08:29
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-03-18 13:40
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Osina oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych 2012-05-14 10:26
Zarządzenie Nr 273a/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 8 listopada 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad naboru kandydatów 2010-12-09 08:55
Zarządzenie Nr 266/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2010 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. 2010-09-28 10:39
Zarządzenie Nr 264/2010 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji ujawnionych składników majątkowych. 2010-09-22 14:34
Zarządzenie Nr 260/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2010 r. sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. 2010-09-14 08:29
Zarządzenie Nr 251/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, stanowiących mienie Gminy Osina. 2010-07-23 07:45
Zarządzenie Nr 250/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej mienie Gminy Osina. 2010-07-22 10:57
Zarządzenie Nr 243/2010 Wójta Gminy Osina ? Gminnego Komisarza Spisowego w Osinie z dnia 1 czerwca 2010 r. 2010-06-10 13:30
Zarządzenie Nr 242/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010-06-01 09:16
Zarządzenie Nr 232/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2010-04-27 11:38
Zarządzenie Nr 228/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych. 2010-04-08 10:47
Zarządzenie Nr 227/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej. 2010-04-08 10:46
Zarządzenie Nr 224/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina. 2010-02-26 12:10
Zarządzenie Nr 222/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. 2010-02-03 09:19
Zarządzenie Nr 221/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny za drewno pozyskiwane z zadrzewień gminnych 2010-01-29 08:41
Zarządzenie Nr 218/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2010-01-18 10:17
Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-12-14 07:59
Zarządzenie Nr 203/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-10-08 13:34
Zarządzenie Nr 202/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-10-08 13:31
Zarządzenie Nr 201/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 30 września 2009 r. zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. 2009-10-02 11:17
Zarządzenie Nr 196/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-09-03 08:52
Zarządzenie Nr 195/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-09-03 08:47
Zarządzenie Nr 187/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. 2009-09-22 08:47
Zarządzenie Nr 186/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-07-27 14:19
Zarządzenie Nr 184/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-07-01 12:15
Zarządzenie Nr 181/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Osina regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-07-03 12:15
Zarządzenie Nr 180/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Osina 2009-07-03 12:14
Zarządzenie Nr 179/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 2009-07-03 12:13
Zarządzenie Nr 178/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. 2009-07-03 12:13
Zarządzenie Nr 177/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 2009-07-03 12:12
Zarządzenie Nr 176/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajmowanie świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe. 2009-07-01 08:52
Zarządzenie Nr 175/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. 2009-06-17 11:50
Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy 2009-06-08 15:11
Zarządzenie Nr 172/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-07-01 08:54
Zarządzenie Nr 168/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-07-01 09:15
Zarządzenie Nr 167/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2009-05-18 09:35
Zarządzenie Nr 165/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-05-15 12:36
Zarządzenie Nr 164/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-05-04 14:38
Zarządzenie Nr 161/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb ? WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Osina, jednostki organizacyjne Gminy Osina oraz fundusz celowy. 2009-06-17 11:49
Zarządzenie Nr 157/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-03-30 13:55
Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2009-03-24 11:17
Zarządzenie Nr 154/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu ujętego w ewidencji ilościowej. 2009-04-08 08:31
Zarządzenie Nr 151/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina. 2009-03-02 08:01
Zarządzenie Nr 141/2008 Wójta Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2009-01-02 11:24
Zarządzenie Nr 137/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (świetlica Bodzęcin) 2008-11-25 14:21
Zarządzenie Nr 133/2008 ws. w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2008 roku dniem wolnym od pracy 2008-11-26 15:24
Zarządzenie Nr 131/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2008-10-21 09:52
Zarządzenie Nr 128/2008 ws. w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2008 roku dniem wolnym od pracy 2008-09-29 13:46
Zarządzenie Nr 121/2008 ws. upoważnienia Dyrektora ZSP w Osinie do udzielania zwolnień z opłat za posiłki 2008-08-28 10:48
Zarządzenie Nr 120/2008 ws. dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego 2008-08-27 07:36
Zarządzenie Nr 119/2008 ws. ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. 2008-08-27 07:33
Zarządzenie nr 115/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-08-22 15:36
Zarządzenie nr 113/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-07-02 09:56
Zarządzenie nr 110/2008 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 2008-06-30 15:27
Zarządzenie nr 109/2008 ws. powołania Gminnej Komisji Konkursowej 2008-06-30 15:27
Zarządzenie nr 108/2008 - centralny rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 2008-06-30 15:27
Zarządzenie nr 103/2008 ws. powołania komisji ds. zbywania nieruchomości 2008-05-27 12:59
Zarządzenie nr 98/2008 ws. uchylenia zarządzenia (dot. komisji przetargowej ds. zamówień publicznych) 2008-05-27 12:58
Zarządzenie Nr 97/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2008-05-27 12:58
Zarządzenie nr 95/2008 ws. wyznaczenia dnia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy 2008-05-27 12:57
Zarządzenie nr 92/2008 ws. powołania pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego 2008-05-27 12:55
Zarządzenie nr 84/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2008-06-30 14:25
Zarządzenie nr 83/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2008-06-30 14:24