herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 264/2010 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji ujawnionych składników majątkowych.


ZARZĄDZENIE NR 264/2010

WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 13 września 2010 r.

W sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji ujawnionych składników majątkowych.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji ujawnionego składnika majątku- sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kościuszki na odcinku Olchowo - Kościuszki powołuję komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Trykacz Tomasz - Przewodniczący

2. Grodź Bogusław - Członek

3. Piwko Piotr - Członek

4. Baryluk Beata - Członek

§ 2.

Komisja inwentaryzacyjna ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji ujawnionego środka trwałego.

§ 3.

Inwentaryzację należy przeprowadzić w okresie od 14 września 2010 roku do 20 września 2010 roku.

Pełna wycena oraz rozliczenie przeprowadzonej inwentaryzacji dokonane zostanie w referacie Finansowo-Budżetowym - stanowisko pracy ds. księgowości finansowo-budżetowej w terminie do dnia 21 września 2010 r.

§ 4.

Upoważniam Przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej do kierowania pracami Komisji , wydawania wiążących poleceń dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy .

§ 6.

Podczas przeprowadzania spisu z natury składników obowiązuje instrukcja inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2006r.

Nr 17/2006.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomkowski Wiesław

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-09-2010 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2010 14:34