Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Osina


|--- Dane teleadresowe

|--- Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy

Organy i Urząd Gminy


|--- Wójt Osiny

|--- Rada Gminy Osina

|--- Komisje Rady Gminy Osina

|--- Sesje Rady (transmisja w czasie obrad)

|--- Sesje Rady (transmisje zakończone)

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Protokoły sesji RG (od VIII kadencji)

|--- Protokoły sesji RG (do VII kadencji)

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Sołectwa

|--- Stanowiska w Urzędzie Gminy

Prawo lokalne


|--- Uchwały (od VIII kadencji)

|--- Uchwały (do VII kadencji)

      |--- Uchwały z 2018 r.

      |--- Uchwały z 2017 r.

|--- Statuty

|--- Regulaminy

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- Zarządzenia Wójta, 2019 r.

      |--- Zarządzenia Wójta 2018 r.

      |--- Zarządzenia Wójta 2017 r.

|--- Podatki i opłaty

|--- Deklaracje podatkowe aktywne

|--- Konsultacje społeczne

Informacje


|--- Taryfy za wodę i ścieki

      |--- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w roku 2018

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Petycje

      |--- Petycja w 2019 r.

      |--- Petycje w 2018 r.

            |--- 05 elektronizacja zamówień

            |--- 04 Wzorowa Łazienka

            |--- 03 walczymy ze smogiem

            |--- 02 uregulowanie gospodarki ściekowej

      |--- Petycje w 2017 r.

            |--- 05 woda w szkołach

            |--- 04 uciążliwość zapachowa

            |--- 03 Podwórko NIVEA

            |--- 01 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

      |--- Petycje w 2016 r.

            |--- 06 Efektywność energetyczna

            |--- 05 Scalanie gruntów

            |--- 03 Czystsze powietrze

            |--- 02 Legalne oprogramowanie

            |--- 01 Wzorowe łazienki

|--- Zgromadzenia publiczne

|--- Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

|--- Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa

|--- Ruchomości - sprzedaż, dzierżawa

|--- Zamówienia publiczne

      |--- Usługi

      |--- Dostawy

      |--- Roboty budowlane

|--- Zamówienia publiczne spoza ustawy

|--- Plan Zamówień Publicznych

|--- Koncesje na roboty budowlane i usługi

|--- Sprawozdanie z wykonania budżetu

|--- Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- Budżet 2019

      |--- Budżet 2018

      |--- Budżet 2016

      |--- Budżet 2015

      |--- Budżet 2014

      |--- Budżet 2013

      |--- Budżet 2010

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia, komunikaty, sprawozdania

      |--- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

      |--- Plany polowań zbiorowych kół łowieckich

            |--- Plany polowań zbiorowych na 2017 rok

      |--- Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak: PP.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina.

      |--- Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia z dnia 6.02.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina.

      |--- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina.

      |--- PROTOKÓŁ PRZEJĄCIA NA MIENIE KOMUNALNE - dz. nr 104 w Osinie

      |--- Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 27.05.2009 r.

|--- Fundusz sołecki

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Wolne stanowiska pracy

|--- Informacja o środowisku

      |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej ?Węgorza-1? na terenie działki nr 9 w obrębie geodezyjnym Węgorza

      |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej ?Osina-1? na terenie działki nr 215 w obrębie geodezyjnym Osina

|--- Informacje o gospodarce odpadami

|--- Otwarte konkursy ofert

|--- Przebieg kontroli

      |--- Kontrole w 2018 r.

      |--- Kontrole w 2017 r.

Wybory i referenda


|--- Wybory do Parlementu Europejskiego 2019

|--- Wybory do Rady Gminy Osina i wybory Wójta Gminy Osina, 2018 r.

System Rada


|--- Kalendarz posiedzeń