herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Mapa biuletynu

Gmina Osina
|___Dane teleadresowe
|___Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy
Organy i Urząd Gminy
|___Wójt Osiny
|___Rada Gminy Osina
|___Komisje Rady Gminy Osina
|___Sesje Rady (transmisja w czasie obrad)
|___Sesje Rady (transmisje zakończone)
      |___Kadencja 2018-2023
|___Protokoły sesji RG (od VIII kadencji)
|___Protokoły sesji RG (do VII kadencji)
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Sołectwa
|___Stanowiska w Urzędzie Gminy
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe 2018 r. na rozpoczęcie kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji, 2018 r.
      |___Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
            |___Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina
            |___Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek
      |___Oświadczenia majątkowe, 2017 r., kier. Ośrodka Pomocy Społecznej
      |___Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
            |___Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina
      |___Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
            |___Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina
            |___Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek
      |___Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
            |___Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina
            |___Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek
      |___Oświadczenia majątkowe na początek kadencji, 2014 r.
      |___Oświadczenia majątkowe zakończenie kadencji 2014
      |___Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
            |___Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek
            |___Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina
      |___Oświadczenia za 2012 rok
            |___Oświadczenia Urzędu Gminy
            |___Oświadczenia Radnych Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za 2011
            |___Urząd Gminy
            |___Rada Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe 2011
            |___Jednostki Podległe
            |___Urząd Gminy
            |___Rada Gminy Osina
      |___Oświadczenia majatkowe za 2010 rok
            |___Gmina Osina
            |___Rada Gminy
      |___złożone w roku 2010
            |___Radni Gminy Osina
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Urząd Gminy
      |___złożone w roku 2009
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
                  |___Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
                  |___Kierownik Biblioteki Publicznej
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
            |___Urząd Gminy
      |___złożone w roku 2008
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
                  |___Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
                  |___Kierownik Biblioteki Publicznej
                  |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
            |___Urząd Gminy
Prawo lokalne
|___Uchwały (od VIII kadencji)
|___Uchwały (do VII kadencji)
      |___Uchwały z 2018 r.
      |___Uchwały z 2017 r.
|___Statut
|___Regulaminy
|___Zarządzenia Wójta
      |___Zarządzenia Wójta, 2019 r.
      |___Zarządzenia Wójta 2018 r.
      |___Zarządzenia Wójta 2017 r.
|___Podatki i opłaty
|___Deklaracje podatkowe aktywne
|___Konsultacje społeczne
Informacje
|___Taryfy za wodę i ścieki
      |___Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w roku 2018
|___Ochrona danych osobowych
|___Petycje
      |___Petycje w 2018 r.
            |___05 elektronizacja zamówień
            |___04 Wzorowa Łazienka
            |___03 walczymy ze smogiem
            |___02 uregulowanie gospodarki ściekowej
      |___Petycje w 2017 r.
            |___05 woda w szkołach
            |___04 uciążliwość zapachowa
            |___03 Podwórko NIVEA
            |___01 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
      |___Petycje w 2016 r.
            |___06 Efektywność energetyczna
            |___05 Scalanie gruntów
            |___03 Czystsze powietrze
            |___02 Legalne oprogramowanie
            |___01 Wzorowe łazienki
|___Zgromadzenia publiczne
|___Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
|___Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa
|___Ruchomości - sprzedaż, dzierżawa
|___Zamówienia publiczne
      |___Usługi
      |___Dostawy
      |___Roboty budowlane
|___Zamówienia publiczne spoza ustawy
|___Plan Zamówień Publicznych
|___Koncesje na roboty budowlane i usługi
|___Sprawozdanie z wykonania budżetu
|___Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa
      |___Budżet 2019
      |___Budżet 2018
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2015
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2010
|___Oferty Inwestycyjne
|___Obwieszczenia, komunikaty, sprawozdania
      |___Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica
      |___Plany polowań zbiorowych kół łowieckich
            |___Plany polowań zbiorowych na 2017 rok
      |___Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak: PP.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina.
      |___Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia z dnia 6.02.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina.
      |___Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina.
      |___PROTOKÓŁ PRZEJĄCIA NA MIENIE KOMUNALNE - dz. nr 104 w Osinie
      |___Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 27.05.2009 r.
|___Fundusz sołecki
|___Rejestry i Ewidencje
|___Informacje nieudostępnione
|___Wolne stanowiska pracy
|___Informacja o środowisku
      |___Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej ?Węgorza-1? na terenie działki nr 9 w obrębie geodezyjnym Węgorza
      |___Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej ?Osina-1? na terenie działki nr 215 w obrębie geodezyjnym Osina
|___Informacje o gospodarce odpadami
|___Otwarte konkursy ofert
|___Przebieg kontroli
      |___Kontrole w 2018 r.
      |___Kontrole w 2017 r.
Wybory i referenda
|___Wybory do Rady Gminy Osina i wybory Wójta Gminy Osina, 2018 r.