herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2019-01-07 11:50
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2019 r. 2019-01-08 09:58
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2019-01-03 15:28
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2019-01-03 15:27
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-12-19 09:47
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. 2018-11-29 10:10
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2019-01-08 09:10
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-11-08 09:18
ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 26 październikaa 2018 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXII/219/2018 z dnia 26 października 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-10-30 08:27
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-10-26 07:46
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-10-26 07:49
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓTA GMINY OSINA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie w Gminie Osina. 2018-11-08 11:11
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-10-29 12:29
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-10-29 12:28
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-10-04 13:44
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/211/2018 z dnia 21 września 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-10-04 13:41
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-10-04 13:37
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 03 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-09-21 09:43
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-09-21 09:40
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2019 r. 2018-08-30 11:51
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2018-08-27 10:00
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-08-29 12:13
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 2019-01-07 12:13
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2019-01-08 09:09
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-07-23 13:32
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-07-13 08:25
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXX/202/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-07-09 11:00
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-07-04 09:47
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-06-26 11:31
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-06-26 11:29
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2018-05-14 11:54
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-05-07 10:32
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-04-27 07:42
Zarządzenie Nr 8b/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-04-12 11:51
Zarządzenie Nr 8a/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-04-12 11:51
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/181/2018 z dnia 29 marca 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-04-12 11:57
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2017 r. 2018-03-27 11:21
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-03-07 10:47
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina oraz zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina. 2018-03-28 15:31
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawi zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-03-07 09:58
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-03-07 09:57
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 23 stycznia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. 2018-01-24 09:30
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019. 2018-01-24 09:29