Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wydania decyzji Nr 2/2019 z dnia 14.10.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską, budowie budynku remizy OSP, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu na terenie dz. 117 w obr. Redło, gm. Osina 2019-10-18 10:22
Plan polowań na 2019/2020 - Koło Łowieckie "KNIEJA" 2019-10-17 14:39
Kalendarz polowań 2019/2020 - Koło Łowieckie "RYŚ" 2019-10-16 09:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestycyjnego na południe od drogi ekspresowej S6 w obrębie ewidencyjnym Redostowo 2019-10-16 07:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 60 PE, na terenie miejscowości Krzywice dz. nr 102, gmina Osina 2019-10-09 15:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo - Nowogard, na terenie miejscowości: Węgorzyce i Redło, gmina Osina 2019-10-08 12:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 2 października 2019 w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską, budowie budynku remizy OSP, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu na działce nr 117 obr. Redło, gmina Osina 2019-10-02 13:44
Rozporządzenie Nr 3/2019 z dnia 9 września 2019 r. Powiatowego lekarza Weterynarii w Goleniowie z/s w Nowogardzie uchylające w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatru goleniowskiego 2019-09-11 07:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską, budowie budynku remizy OSP, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu na działce nr 117 obr. Redło, gmina Osina 2019-09-10 11:08
PLAN polowań zbiorowych WKŁ nr 217 "ŁOŚ" w Goleniowie na sezon 2019/2020, obwód 154 i 159 2019-09-03 08:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.747.9-7.2019.PMdotyczące wydanej decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminaludla inwestycji pn. Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe stanowiącego połaczenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani - cz. lądowa Etap 3 i cz. Etapu 2 2019-08-23 10:51
ZAPROSZENIE DLA PSZCZELARZY - PROJEKT "POPRAWA WARUNKÓW SANITARNYCH RODZIN PSZCZELICH NA POMORZU ZACHODNIM POPRZEZ ZAKUP WĘZY PSZCZELEJ" 2019-08-21 10:49
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, pomiędzy linia napowietrzną L-132, a linią napowietrzną L-130 oraz budowie słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. 179,80/2,330 w obr. Czermnica gm. Nowogard oraz dz. 114 obr. Węgorza gm. Osina. 2019-07-24 13:33
Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu goleniowskiego 2019-07-17 11:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla części obrębów Węgorzyce i Redło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - KATALOG -
Powołanie Komisji d/s suszy - na wniosek Gminy 2019-07-02 14:31
Komunikat KRUS -bezpieczne wakacje 2019-06-25 12:55
WNIOSEK o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2019-06-13 14:07
Obwieszczenie dot. decyzji z dnia 10.03.2019 r. 2019-05-24 13:27
KRUS - rehabilitacja lecznicza dla rolników - w formie 21 dniowych turnusów 2019-05-14 10:21
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Osinie (po Policji) 2019-05-13 12:17
Wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-04-29 13:51
KOŁO ŁOWIECKIE "NADODRZAŃSKIE" - adres do korespondencji 2019-04-08 09:36
OPŁATA ADIACENCKA - danina publiczna na rzecz gminy (informacja) 2019-03-28 13:58
Zaproszenie na konsultacje dotyczące projektu zmiany Statutów Sołectw Gminy Osina 2019-02-26 08:52
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2019 z dnia 20.02.2019r. znak: PP.6733.2.2018.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy de 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 316/7 obr. Kościuszki i przyłączami do działek sąsiednich nr 316/8, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, obr. Kościuszki, gmina Osina zgodnie z załącznikiem graficznym. 2019-02-20 12:45
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa? - dokument stracił ważność 2019-02-13 14:08
MAPA OBWODÓW ŁOWIECKICH - GMINA OSINA 2019-01-30 08:11
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 08:32
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2019/2020 2019-01-17 12:55
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności nieruchomości 2019-01-17 11:23
KOŁO ŁOWIECKIE - RYŚ -polowanie zbiorowe w dn. 19.01.2019 2019-01-07 09:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy de 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 316/7 obr. Kościuszki i przyłączami do działek sąsiednich nr 316/8, 316/10, 316/11, 316/12, 316/13, 316/14, 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, obr. Kościuszki, gmina Osina. - dokument stracił ważność 2019-01-03 14:34
Prawo wodne - nowe przepisy w zakresie wymogów które mają być przestrzegane w gospodarstwach ronych 2018-12-21 13:50
Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk 2018-12-04 10:57
ZGŁOSZENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ PRZEZ WILKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018-12-04 10:56
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE Zawiadomienia o spotkaniu w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. godz. 14:00, miejsce spotkania - Urząd Gminy w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina, (sala nr 106) - dokument stracił ważność 2018-11-26 10:08
Koło Łowieckie "ORZEŁ" -plan polowań 2018-11-22 09:07
SZKOLENIE W BARZKOWICACH: Integracja Wiedzy i Doświadczeń w obliczu zagrożenia ASF w województwie zachodniopomorskim 2018-11-19 14:59
Konsultacje społeczne 2018-11-09 08:26
Koło Łowieckie "Łoś" - Plan polowań 2018-11-07 09:11
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. 2018-10-26 07:44
Koło Łowieckie KNIEJA - Plan polowań 2018-10-23 10:56
Kóło Łowieckie ŁOŚ - Plan polowań 2018-10-23 10:55
Koło Łowieckie "ORZEŁ" - informacja o terminach polowań zbiorowych 2018-10-17 08:32
KOŁO ŁOWIECKIE "KNIEJA" - zgłaszanie szkód łowieckich 2018-08-30 09:49
Susza - warunki pomocy finansowej - dotacje 2018-08-13 14:48
ZAWIADOMIENIE O POLOWANIU ZBIOROWYM - KOŁO ŁOWIECKIE "RYŚ" 2018-08-08 10:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa o przyjęciu uchwałą Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. 2018-07-03 12:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniającą decyzję nr 18/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard 2018-07-02 14:19
SUSZA - INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 2018-06-27 10:33
SUSZA - wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 2018-06-22 08:56
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2018-06-05 10:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2018r. dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018r o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3) Węzeł Goleniów-Północ z węzłem -początek obwodnicy m. Nowogard 2018-06-04 09:16
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2018-05-25 08:56
Plan polowań - na 2019/2019 - KŁ "ŁOŚ" 2018-05-07 08:26
Roczny Plan Łowiecki na 2018 r. - KŁ "KNIEJA" 2018-05-07 08:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze 2018-03-22 09:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 22 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze 2018-03-22 09:09
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr. wydania decyzji nr 5/2018 z 14.03.2018r. zmieniającej decyzję nr 18/2016 z 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów- Nowogard 2018-03-20 14:55
WODY POLSKIE - utrzymanie szczegółowych urządzeń melioracji 2018-03-20 14:53
Koło Łowieckie - RYŚ - zgłaszanie szkód 2018-03-19 14:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2018-03-09 11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 8 marca 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2018-03-09 11:56
Obwieszczenie Mistra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydanej decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzmującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 209/2017, znak: AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty." 2018-03-06 14:14
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2018 z dnia 26.02.2018r., znak: PP.6733.1.2018 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak; PP.6733.5.2017 dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obręb nr 3, miasta Nowogard w części dotyczącej lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej. 2018-02-26 12:34
Zmiany rocznego planu łowieckiego dla obwodu nr 158 - KNIEJA 2018-02-21 12:41
Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn-Recław, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. czwartek o godz. 17,30 w świetlicy wiejskiej w Krzywicach 2018-02-21 09:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.02018r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard 2018-02-20 10:10
Informacja o zmianach w Prawie łowieckim 2018-02-01 15:05
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Program Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022? 2018-01-31 14:16
Koło Łowieckie KNIEJA - korekta rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018 2018-01-26 11:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard w części dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. 2018-01-26 08:28
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019 2018-01-23 11:01
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 r., znak: PP.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE na terenie działek o numerach 464 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2017-12-04 08:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze 2017-11-17 08:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty." 2017-11-16 15:43
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 06.10.2017 r., znak: PP.67310.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie na terenie działek o numerach 124/1, 113, 125, obr. 4, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard 2017-11-08 14:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2017 z dnia 02.10.2017 r., znak: PP.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE wraz hydrantami na terenie działek nr 25/1, 22, 6, 5/7, 9/4 obręb Krzywice, gmina Osina. 2017-11-08 14:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty." 2017-10-05 15:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PE wraz z hydrantami na terenie działek nr 25/1, 22, 6, 5/7, 9/4 obr. Krzywice, gmina Osina. 2017-08-18 09:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie na terenie działek o numerach 124/1, 113, 125, obr. 4, miasta Nowogard na rzecz Burmistrza Nowogardu 2017-08-14 12:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 21.07.2017r. znak: PP.6721.1.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy osina w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice. 2017-07-21 11:15
Obwieszczenie o dot. wydanej decyzji nr 6/2017 z dnia 20.07.2017r. znak: PP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. 2017-07-20 15:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm 90 PE wraz z hydrantami na terenie działki nr 62/2 obr. Redło, gmina Osina na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 700-Lecia nr 14/2, 72-200 Nowogard reprezentującego przez ZK-PROJEKT, projektowanie, wykonawstwo, nadzór mgr. inż. Zbigniew Kaczanowicz. 2017-07-05 15:22
Plany polowań zbiorowych kół łowieckich - KATALOG -
obwieszczenie - decyzje Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projektu robót geologicznych-budowa gazociagu wysokiego ciśnienia pn. :Budowa gazociagu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów -Płoty w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim." 2017-05-04 13:25
obwieszczenie - decyzje Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projektu robót geologicznych-budowa gazociagu wysokiego ciśnienia pn. :Budowa gazociagu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów -Płoty w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim." 2017-05-04 13:24
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jażdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. 2017-04-13 08:20
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2017 z dnia 12.04.2017r. znak: PP.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-04-12 13:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego Etap V Goleniów-Płoty. 2017-04-05 08:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: "Dodatku do projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" 2017-04-05 08:55
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r. znak: PP.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283, obręb nr 5 miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-03-31 12:38
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 2017-03-28 11:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. 2017-03-14 15:10
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 marca 2017r. dot. wszczecia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego .Etap V Goleniów-Płoty 2017-03-10 14:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej oraz przebudowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr część 199, 231, część 233, cześć 205/26 (przebudowa wylotu przepustu) obręb 3, miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-03-09 10:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Osina na lata 2017-2031. 2017-03-06 12:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283, obręb nr 5 miasta Nowogard na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Żarnowskiego Firma PROINVEST Projektowanie, Nadzory, Inwestycje z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. J. Nowakowskiego nr 3F/7. 2017-03-03 13:07
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2017 z dnia 20.02.2017r. znak: PP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Osina, gm. Osina w działce nr 439 obręb Osina, gmina Osina. 2017-02-20 12:26
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2017 z dnia 12.02.2017r. znak: PP.6733.2.2017 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak; PP.6733.6.2016 dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina - dopisanie działki nr 128, obr. Krzywice, gm. Osina. 2017-02-13 15:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Osina, gm. Osina w działce nr 439 obręb Osina, gmina Osina. 2017-01-13 13:49
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osina". 2016-12-23 09:07
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osina" 2016-12-23 09:03
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak: PP.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina. - KATALOG -
Obwiszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard. 2016-12-14 14:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie budowy sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina. 2016-11-25 15:06
Obwiszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard 2016-08-31 14:28
OGŁOSZENIE KONKURSU Wójt Gminy Osina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, Osina 54, 72-221 Osina 2016-08-02 14:17
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2016 z dnia 26.07.2016r. znak: PP.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Osinie zasilanego z istniejącego słupa oświetleniowego na działce nr 123 (dr), obr. Osina przez istniejący słup oświetleniowy na działce nr 104 do projektowanego słupa na działce nr 104, obr. Osina, gm. Osina. 2016-07-26 09:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Osinie zasilanego z istniejącego słupa oświetleniowego na działce nr 123 (dr), obr. Osina przez istniejący słup oświetleniowy na działce nr 104 do projektowanego słupa na działce nr 104, obr. Osina, gm. Osina. 2016-07-08 15:07
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg gminnych i budowie kanalizacji deszczowej w m. Osina. 2016-06-20 10:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim 2016-06-09 15:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, komunalnymi przepompowniami ścieków oraz lokalną oczyszczalnią ścieków z odcinkami sieci, linii i instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, i instalacjami technologicznymi , wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi - Bodzęcin. 2016-05-16 12:35
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. 2016-04-05 12:40
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2016 z dnia 22.03.2016r. znak: PP.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa elektroenergetycznego SN oraz złącz kablowych nN ZKP na terenie działek nr 434/3, 440/4, 445, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2016-03-29 08:26
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2016-01-11 12:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Ochoticzej Straży Pożarnej w Węgorzach , gmina osina dz. 58, obr Węgorza 2015-10-02 10:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Bodzęcin, gmina Osina, na działce nr 56 i 53 polegającej na Przebudowie i rozbudowie budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu 2015-09-23 13:26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Węgorzyce, gmina Osina, na działce nr 104 i 105 polegającej na Przebudowie i rozbudowie budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu. 2015-09-23 13:25
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Węgorzyce gmina Osina, na działce nr 104, 105, 53, 31 polegającej na Rozbudowa z przebudową Budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi 2015-08-24 12:20
OBWIESZCZENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Bodzęcin gmina Osina, na działce nr 56 i 53 polegającej na Rozbudowa z przebudową Budynku Świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu z drogi. 2015-08-24 12:18
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 6/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.7.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-08-18 10:48
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 5/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.6.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-08-18 10:49
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 4/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.5.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-08-18 10:50
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi w m. Redostowo, gmina Osina. 2015-07-17 15:26
Zmiana obwieszczenia z dnia 02.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-09 14:31
Zmiana obwieszczenia z dnia 02.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-09 14:09
Zmiana obwieszczenia z dnia 02.07.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-09 13:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 125, obr. Buk, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-02 12:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-02 12:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 11/10, obr. Grzepnica, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin. 2015-07-02 12:40
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. 2015-06-10 09:56
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2015 z dnia 11.03.2015r. znak: PP.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie działek nr 345/8 i część działki nr 345/2 wraz z przyłączami do działek nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2015-03-16 09:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie działek nr 345/8 i część działki nr 345/2 wraz z przyłączami do działek nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, obręb Kościuszki, gmina Osina na wniosek P. Teresy i Marka Ziółkowskich zam. w Nowogardzie. 2015-02-20 10:05
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2015 z dnia 11.02.2015r. znak: PP.6733.12.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie części działki nr 6 i działki nr 5/7, obręb Krzywice, gmina Osina na wniosek Państwa Karoliny Czerwińskiej - Karmazyn i Jacka Karmazyn, zam. Goleniów. 2015-02-11 14:03
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2015 z dnia 20.01.2015r. znak: PP.6733.11.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Olchowskim , budowa pomostu na terenie działki nr 482, obręb Kościuszki, gmina Osina na wniosek Gminy Nowogard. 2015-01-23 13:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie części działki nr 6 i działki nr 5/7, obręb Krzywice, gmina Osina na wniosek Państwa Karoliny Czerwińskiej - Karmazyn i Jacka Karmazyn, zam. Goleniów. 2015-01-19 11:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Olchowskim - budowa pomostu na terenie działki nr 482, obr. Kościuszki, gm. Osina. 2014-12-03 11:27
obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 02.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu na plac rekreacyjny na terenie zabytkowego parku w Węgorzycach na dz. 115/5 obręb Węgorzyce, gmina Osina, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 941" 2014-09-03 11:51
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 9/2014 z dnia 08.08.2014r. znak: PP.6733.8.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 440/1 dr, 416 dr, 425 dr, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2014-08-08 14:56
Protokół przejęcia na mienie komunalne nieruchomości polożonej w Osinie 2014-07-14 08:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 440/1 dr, 416 dr, 425 dr, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2014-06-23 11:49
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 8/2014 z dnia 06.06.2014r. znak: PP.6733.7.2014 dot. zmiany decyzji 5/2014 z dnia 02.04.2014r., znak: PP.6733.3.2014 w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina w części dotyczącej zmiany rodzaju zasilania na zasilanie linią kablową. 2014-06-06 09:58
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 7/2014 z dnia 15.05.2014r. znak: PP.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie złączy kablowych na terenie działki nr 434/2, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-05-15 12:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji 5/2014 z dnia 02.04.2014r., znak: PP.6733.3.2014 w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina w części dotyczącej zmiany rodzaju zasilania na zasilanie linią kablową. 2014-05-07 11:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowej doziemnej i na zabudowie złączy kablowych na terenie działki nr 434/2, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-04-15 14:29
Obwieszczenie wydanej decyzji nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.4.2014 dot. zmiany decyzji 1/2014 z dnia 28.01.2014r., znak: PP.6733.17.2013.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina w części dotyczącej zmiany załącznika graficznego. 2014-04-04 13:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.3.2014 dotyczące o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina. 2014-04-02 12:46
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.2.2014 dotyczące o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 427 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną przez działki nr 427 i 429 obręb Osina z istniejącego słupa na działce nr 214, obręb Osina, gmina Osina. 2014-04-02 12:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 427 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną przez działki nr 427 i 429 obręb Osina z istniejącego słupa na działce nr 214, obręb Osina, gmina Osina. 2014-03-18 13:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z montażem opraw na działce nr 370 obr. Osina, zasilanego linią napowietrzną z istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 374, obręb Osina, gmina Osina. 2014-03-18 13:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji 1/2014 z dnia 28.01.2014r., znak: PP.6733.17.2013.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina w części dotyczącej zmiany załącznika graficznego. 2014-03-12 12:57
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2014 z dnia 28.02.2014r. znak: PP.6733.1.2014 dotyczące rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, budowie linii kablowej doziemnej i złączy kablowych w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową położonej na działce nr 93 obr. Kościuszki na terenie działek nr 434/2, 417, 93, obr. Kościuszki, gmina Osina dla zasilania w energię elektryczną działek nr 20/11 i 20/12, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-02-28 13:58
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2014 z dnia 20.02.2014r. znak: PP.6733.18.2013 dotyczące budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działki nr 123, obręb Kikorze, gmina Osina. 2014-02-20 10:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej polegającej na linii kablowej doziemnej i na zabudowie jednego złącza kablowego i jednego złącza kablowo-pomiarowego w powiązaniu z istniejącą stacją transformatorową na działce 93 obr. Kościuszki dla zasilania w energię elektryczną działek nr 20/11 i 20/12 na terenie działek nr 434/2, 417, 93, obr. Kościuszki, gmina Osina. 2014-01-31 11:13
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2014 z dnia 28.01.2014r. znak: PP.6733.17.2013.2014 dotyczące budowy obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina. 2014-01-28 10:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE na terenie działki nr 123, obręb Kikorze, gmina Osina. 2013-12-31 14:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina. 2013-12-31 13:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 11/2013 z dnia 10.12.2013r. znak: PP.6733.16.2013 dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 432 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-12-10 08:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 432 i 465, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-11-20 10:20
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10/2013 z dnia 31.10.2013r. znak: PP.6733.14.2013 dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-10-31 14:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-10-08 13:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2013 z dnia 3.06.2013r. znak: PP.6733.10.2013 dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika na drodze powiatowej 0745Z (nowy numer 4158Z) w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem na terenie działek numer 69, 70/50, 75, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina. 2013-06-03 12:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Redostowo na terenie działek numer 94, 129/1, 129/2, obręb Redostowo, gmina Osina. 2013-05-24 13:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2013 z dnia 14.0.2013r. znak: PP.6733.8.2013 dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 70/25, 216, 214, 533/17, 439, 457, 512 obręb Osina, gmina Osina. 2013-05-17 10:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2013 z dnia 14.05.2013r. znak: PP.6733.7.2013 dotyczące ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 345/14, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 345/2, 345/8, 469, 345/14, 328 oraz demontaż słupa w działce nr 345/7 i przewodów napowietrznych (dwa przęsła) w działkach nr 345/2, 345/7, 345/6, 345/4, 469, 328, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-05-17 10:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie chodnika na drodze powiatowej 0745Z w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem na terenie działek numer 69, 70/50, 75, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina. 2013-05-14 12:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie chodnika na drodze powiatowej 0745Z w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem na terenie działek numer 69, 70/50, 75, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina. 2013-05-14 12:41
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2013 z dnia 26.04.2013r. znak: PP.6733.6.2013 dotyczące zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, budowie wieży o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii ? posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina na rzecz "P4" Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa 2013-04-26 12:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 70/25, 216, 214, 533/17, 439, 457, 512 obręb Osina, gmina Osina. 2013-04-16 08:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki nr 345/14, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 345/2, 345/8, 469, 345/14, 328 oraz demontaż słupa w działce nr 345/7 i przewodów napowietrznych (dwa przęsła) w działkach nr 345/2, 345/7, 345/6, 345/4, 469, 328, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2013-04-15 14:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, budowie wieży o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii ? posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina na rzecz ? P4? Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa 2013-04-08 11:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, budowie wieży o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii ? posadowienia urządzeń sterujących u podstaw wieży wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina na rzecz ? P4? Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa 2013-04-08 11:27
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2013 z dnia 13.03.2013r. znak: PP.6733.4.2013 w sprawie zmiany decyzji nr 4/2012 z dnia 25.09.2012r., znak: PP.6733.7.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard wydanej na rzecz Gminy Nowogard 2013-03-13 11:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2013 z dnia 11.03.2013r. znak: PP.6733.3.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 103/1 w obrębie miejscowości Troszyn, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-03-12 14:22
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2013 z dnia 11.03.2013r. znak: PP.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 126/3 w obrębie miejscowości Koniewo, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-03-12 14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania zmiany decyzji nr 4/2012 z dnia 25.09.2012r., znak PP.6733.7.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard. 2013-02-12 11:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2013 z dnia 04.02.2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 72, 82, 83, 89, 114, obręb Węgorza, gmina Osina. 2013-02-05 08:53
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2013 z dnia 25.01.2013r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV doziemnej w działce nr 74/5, obręb Kikorze, gmina Osina. 2013-01-28 13:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 103/1 w obrębie miejscowości Troszyn, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-01-18 12:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie części działki nr 126/3 w obrębie miejscowości Koniewo, gmina Wolin na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-01-18 12:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 72, 82, 83, 89, 114, obręb Węgorza, gmina Osina. 2013-01-10 13:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV w działce nr 74/5, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-12-21 12:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2012 z dnia 05.12.2012r. znak: PP.6733.8.2012 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z: boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, placu zabaw, drogi dojazdowej i parkingów na terenie działki nr 116/2 położonej w obrębie Załom, gmina Goleniów na rzecz Gminy Goleniów. 2012-12-05 12:21
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2012 z dnia 05.11.2012r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo - pomiarowych w działkach nr 74/3, 74/1, 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-11-05 12:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z: boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, placu zabaw, drogi dojazdowej i parkingów na terenie działki nr 116/2 położonej w obrębie Załom, gmina Goleniów na rzecz Gminy Goleniów. 2012-10-25 13:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-10-09 14:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard. 2012-09-26 13:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2012 z dnia 10.08.2012r., znak: PP.6733.5.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0745Z, budowie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Osina na terenie działek numer 69, 70/44, 70/45, 71, 75, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina 2012-08-14 12:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard na rzecz Gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Kmitę - Pracowania Projektowa Violet-Arch z siedzibą przy ul. Szczecińskiej nr 59 w Stargardzie Szczecińskim. 2012-07-26 14:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, dobudowie schodów zewnętrznych i pochylni, schodów wewnętrznych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 13/6, 13/7 i 38/1 położonych w obrębie Świerczewo, gmina Nowogard na rzecz Gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Kmitę - Pracowania Projektowa Violet-Arch z siedzibą przy ul. Szczecińskiej nr 59 w Stargardzie Szczecińskim. 2012-07-26 14:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 0745Z, budowie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Osina na terenie działek numer 69, 70/44, 70/45, 71, 75, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 123, 169, obręb Osina, gmina Osina 2012-07-13 12:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2012 z dnia 18.06.2012r., znak: PP.6733.4.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina. 2012-06-18 11:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina. 2012-05-14 14:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na rozbudowę linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina. 2012-05-14 14:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 74/3, 74/1 i 74/6, obręb Kikorze, gmina Osina. 2012-03-27 13:29
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2012 z dnia 14.03.2012r., znak: PP.6733.1.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej na działce nr 8/2, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 8/2, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. 2012-03-14 10:57
Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia z dnia 6.02.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina. 2012-02-06 13:08
Obwieszczenie o wydanej decyzji 7/2011 z dnia 05.12.2011r. znak; PP.6733.11.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina. 2011-12-06 13:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina. - KATALOG -
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2011 z dnia 14.10.2011r., znak:PP.6733.8.2011 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Osina nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r., znak; PP.6733.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz P4, Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii, posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina - w części dotyczącej zmiany obiektu z masztu o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. na wieżę o konstrukcji kratowej o wysokości do 62 m n.p.t. 2011-10-14 14:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 6/2011 z dnia 14.10.2011r., znak:PP.6733.8.2011 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Osina nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r., znak; PP.6733.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz ?P4? Sp. z o.o., ul. Taśmowa nr 7, 02-677 Warszawa dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii, posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina ? w części dotyczącej zmiany obiektu ? ?z masztu? o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t ?na wieżę? o konstrukcji kratowej o wysokości do 62 m n.p.t. 2011-10-14 13:59
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2011 z dnia 21.09.2011r., znak:PP.6733.6.2011 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Osina nr 4/2011 z dnia 09.08.2011r., znak; PP.6733.6.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska nr 58, 60-479 Poznań dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego w część działki nr 489/14 obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-09-22 14:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak; PP.6733.1.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii , posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina , w części dotyczącej zmiany obiektu - z masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t na wieże konstrukcji kratowej o wysokości do 62 m n.p.t. 2011-09-22 09:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 4/2011 z dnia 09.08.2011r. znak; PP.6733.6.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 471 i 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-08-24 11:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 4/2011 z dnia 09.08.2011r. znak: PP.6733.6.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 471 i 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-08-09 09:03
Ogłoszenie o przetargu - WĘGORZA 2011-07-28 10:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 471 i 489/14, obręb Kościuszki, gmina Osina. 2011-07-25 10:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/2011 z dnia 28.06.2011r. znak: PP.6733.4.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Dz 40 mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w działce nr 87, obręb Redostowo, gmina Osina . 2011-06-29 12:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę budowie gazociągu średniego ciśnienia PEDz 40mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w działce nr 87, obręb Redostowo, gmina Osina. 2011-06-01 10:38
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2011 z dnia 23.05.2011r. znak: PP.6733.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegającą na budowie masztu konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją na nim zespołu anten sektorowych i radiolinii - posadowienia urządzeń sterujących u podstaw masztu wraz z instalacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w miejscowości Kikorze na terenie działki nr 137/3, obręb Kikorze, gmina Osina. 2011-05-24 07:33
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1/2011 z dnia 06.05.2011r. znak: PP.6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego w dz. nr 440/1 i 416, obr. Kościuszki. 2011-05-06 14:00
PROTOKÓŁ PRZEJĄCIA NA MIENIE KOMUNALNE - dz. nr 104 w Osinie - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla firmy INDYK - REDŁO Sp. z o.o. 2011-04-19 12:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowegow na dz. 440/1 i 416 (drogi), obr.Kościuszki 2011-04-06 12:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 137/3 Kolonia Kikorze 2011-04-05 13:06
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-03-31 15:41
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 01.12.2010 r. 2010-11-29 15:27
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2010-11-16 15:12
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 03.11.2010 r. 2010-10-29 10:15
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 22.10.2010 r. 2010-10-20 13:18
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 29.06.2010 r. 2010-06-25 07:50
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 16.06.2010 r. 2010-06-25 07:49
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 26.03.2010 r. 2010-03-22 14:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 41306 w obrębie geodezyjnym Osina 2010-03-17 10:04
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 15.02.2010 r. 2010-02-08 14:44
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 30.12.2009 r. 2009-12-23 14:28
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 07.12.2009 r. 2009-12-02 10:04
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 04.11.2009 r. 2009-10-28 07:53
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 25.09.2009 r. 2009-09-22 08:40
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 28.08.2009 r. 2009-08-24 11:40
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 25.06.2009 r. 2009-06-23 09:02
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 27.05.2009 r. - KATALOG -
2009-02-23 12:19