herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 5/2015 z dnia 17.08.2015r. znak: PP.6733.6.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin.

 

 

 

PP.6733.6.2015                                                                                                                                                                                                                                                           Osina, dnia 17.08.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OSINA

 

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 5/2015 z dnia 17.08.2015r., znak: PP.6733.6.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy środowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem na działce nr ewid. 43/13, obr. Łęgi, gmina Dobra na rzecz Gminy Dobra reprezentowanej przez pełnomocnika Pana arch. Macieja Panek, IDS Architekci Sp. z o.o., ul. Targ Rybny nr 2, 70-535 Szczecin.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15.30, tel. 91 39 27 135.

 

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 18-08-2015 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 18-08-2015 10:49