herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kościuszkach (dz. nr 286/3) 2019-02-12 10:14
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokal użytkowy) 2019-01-31 11:05
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościuszkach gmina Osina (dz. 286/3) 2019-01-10 10:19
2019-01-03 15:05
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Przypólsko) 2019-01-03 15:04
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Osina) 2019-01-03 15:01
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Osina (Kosciuszki dz. 487) 2018-10-18 12:27
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina 2018-09-03 15:18
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2018-04-06 07:41
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących minienie Gminy Osina 2017-12-27 14:16
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Osina 2017-09-28 13:44
Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 31 marca 2017 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017 - 2019 2017-05-18 09:24
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2017-01-23 08:10
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina (obręb Redostowo) 2016-12-16 10:59
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2016-12-08 14:00
Procedura nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań - GDDKiA 2016-07-13 09:14
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Osina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina (ogród działkowy) 2016-05-25 13:41
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Osina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina (lokal użytkowy) 2016-04-07 14:28
Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 4.12.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina(dz. nr 126 i 128/1 - Osina) W 2015-12-04 15:29
Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina (99/3 - obręb Przypólsko) 2015-12-04 15:20
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w m. Redostowo 2015-05-21 12:17
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Osina - obręb Kikorze 2015-04-13 09:46
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Osina - obręb Kościuszki 2015-04-13 09:44
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Osina - obręb Redło 2015-04-02 14:48
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-03-18 14:22
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Osina z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-03-18 14:15
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w m. Redostowo (świetlica) 2015-03-10 14:12
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-03-06 11:40
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Osina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-28 12:52
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:23
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Osina 2015-01-08 09:22
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:19
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:18
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:17
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:16
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:15
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:13
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2015-01-08 09:09
Zarządzenie nr 1/2014 z dn. 9.12.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2014-12-10 13:10
Informacja o wyniku przetargu 2014-11-06 10:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2014-10-03 08:52
Zarządzenie Nr 184/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina 2014-02-27 14:17
Ogłoszenie Wójta Gminy o rokowaniach na sprzedaż udziału 2/3 w zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Węgorza, gmina Osina 2014-02-11 15:30
Ogloszenie Wójta Gminy Osina w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w m. Węgorza (świetlica) 2013-10-24 12:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina o przetargu nieograniczonym - sprzedaż świetlicy w m. Węgorza (udział 2/3 w nieruchomości) 2013-07-31 11:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 99/3 - obręb Przypólsko 2013-03-29 13:42
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych 2013-03-01 12:05
Zarządzenie Nr 124/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2013-02-06 08:38
Zarządzenie Nr 123/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2013-02-06 08:34
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w m. Kościuszki 2012-08-02 15:15
Przetarg na dzierżawę działek rolnych - teren Gminy Osina 2012-02-27 11:07
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2012-01-26 12:44
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 23 stycznia 2012 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina. 2012-01-26 12:34
Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy w Redle 2012-01-17 08:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Przypólsku - lokal mieszkalny 2011-10-14 14:39
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Redle - lokal użytkowy (magazyn) 2011-10-14 14:37
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina. 2011-02-15 15:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2010-12-08 11:39
Ogłoszenie o przetargu - niruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w Redle 2010-09-13 13:02
Ogłoszenie o przetargu - ogrody działkowe w Osinie 2010-06-23 15:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina - świetlica w m. Bodzęcin 2010-01-15 13:10
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami stacyjnym i gospodarczym (po byłym dworcu PKP) położonej na dz. nr 43/4 ? obręb Osina, w użytkowaniu wieczystym Gminy Osina. 2009-10-26 08:30
Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Redle 2009-09-09 10:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina . 2009-07-28 08:53
2009-07-01 13:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących mienie Gminy Osina - KWP 2009-07-01 13:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Osina - park dworski 2009-07-01 09:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Osina 2009-07-01 09:04
Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w Osinie 2009-07-01 08:51
Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w Osinie 2009-04-15 15:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - świetlica Bodzęcin 2008-11-25 14:19
Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w Osinie (ogród działkowy) 2008-11-17 12:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - świetlica Węgorza 2008-10-21 14:32
Ogłoszenie o przetargu - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej w Krzywicach 2008-09-25 07:47
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2008-08-22 15:35
Ogłoszenie o przetargu - 10 lipiec 2008 2008-06-10 12:18