herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:11:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.02018r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 09.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard Izabela Żabicka 2018-02-20 10:10:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na buowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:08:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.02.2018r. dot. zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na buowie drogi S-6 na odcinku Goleniów -Nowogard - dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:08:14
- dokument usunięty Izabela Żabicka 2018-02-20 10:03:54
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Emilian Pisarek 2018-02-15 12:12:56
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Emilian Pisarek 2018-02-13 09:33:38
Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2018-02-12 07:59:42
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 21 grudnia 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-07 09:12:36
Uchwała Nr XXVII/180/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:07:39
UCHWAŁA Nr XXVII/179/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:06:37
UCHWAŁA Nr XXVII/178/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie. Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:05:11
UCHWAŁA Nr XXVII/177/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022 Wioletta Pośpieszyńska 2018-02-02 10:01:30
Informacja o zmianach w Prawie łowieckim Bogusław Grodź 2018-02-01 15:05:39
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Program Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022? Emilian Pisarek 2018-01-31 14:16:01
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-30 12:49:22
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-30 12:48:50
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:09:44
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:08:36
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:05:47
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce Joanna Miklas 2018-01-29 15:05:25
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-26 11:58:28
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-26 11:58:13
Koło Łowieckie KNIEJA - korekta rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018 Bogusław Grodź 2018-01-26 11:55:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard w części dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2018-01-26 08:28:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 12.04.2017r. znak PP.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy ul. 5 Marca na terenie działek o numerach część 241, część 248/17, część 248/20, część 248/22, obr. 3, m. Nowogard w części dot. lokalizacji przedmiotowej inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej na rzecz gminy Nowogard reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariusza Jeżdżewskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynieryjnych z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego nr 9/7. Izabela Żabicka 2018-01-26 08:27:41
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018 Joanna Miklas 2018-01-24 15:27:50
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-24 14:29:50
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-01-24 14:27:28
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 31.01.2018 Wioletta Pośpieszyńska 2018-01-24 09:50:32
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osina - tekst ujednolicony Emilian Pisarek 2018-01-24 09:33:19
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 23 stycznia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-01-24 09:30:49
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019. Emilian Pisarek 2018-01-24 09:29:58
Zarządzenia Wójta 2018 r. Emilian Pisarek 2018-01-24 09:29:18
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:58:50
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:58:47
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:47:40
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:44:27
- dokument usunięty Joanna Miklas 2018-01-23 14:41:00
Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2018/2019 Emilian Pisarek 2018-01-23 11:01:54