herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzęcin 2019-02-06 14:02 W toku
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w okresie od III do XII 2019 r. 2019-01-21 16:10 Zakończone
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle - II 2018-08-22 13:53 Zakończone
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osina wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-14 15:20 Zakończone
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle 2018-08-09 12:22 Zakończone
Budowa przydomowych oczyszczalni w miejscowości Krzywice 2018-06-13 09:08 Zakończone
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III 2018-06-08 09:01 Zakończone
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - II 2018-05-11 12:54 Zakończone
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie 2018-05-02 12:22 Zakończone
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie 2018-04-20 11:07 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - III przetarg 2018-03-12 11:39 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce - drugi przetarg 2018-02-21 11:33 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce 2018-01-29 15:05 Zakończone
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z budową sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Osinie 2018-01-15 13:49 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . 2017-08-28 13:34 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . 2017-08-11 13:48 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, dz. nr 201/1. 2017-03-13 13:25 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze, gmina Osina, na terenie działek nr 147/2,150, 211, 216/1, 217/1, 217/2, 219/10,228/2, obręb Kikorze 2017-03-03 15:07 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Osina 2016-11-18 13:45 Zakończone
Przebudowa dróg gminnych i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Osina, gmina Osina - Etap I i Etap II 2016-07-11 14:59 Zakończone
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Węgorzy. 2016-07-08 10:09 Zakończone
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Osinie - etap I (m. in. bez wentylacji mechanicznej i sufitów podwieszanych) 2016-05-09 14:02 Zakończone
MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W OSINIE - etap I 2016-04-18 10:18 Zakończone
MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W OSINIE - etap I 2016-03-07 13:25 Zakończone
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Osinie 2016-01-29 12:38 Zakończone
Remont budynku Urzędu Gminy w Osinie 2015-09-04 14:09 Zakończone
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 2015-2016 2015-07-13 14:52 Zakończone
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 2014-07-10 13:21 Zakończone
Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze 2014-05-05 13:39 Zakończone
Budowa chodnika w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem 2014-05-05 13:14 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osina 2014-04-29 13:45 Zakończone
Budowa świetlicy w miejscowości Redostowo 2014-01-22 10:59 Zakończone
Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina 2013-11-28 16:07 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej około 300 m na działce nr 216 w miejscowości Osina. 2013-10-11 13:11 Zakończone
Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu dotyczących zadania Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina 2013-09-20 14:05 Zakończone
ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSINIE 2013-07-26 12:56 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kikorze, dł. 1,100 km, szer. 4,0m na dz. nr 123 obręb Kikorze, gm. Osina. 2013-06-21 12:41 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osina, powstających wyłącznie w nieruchomościach zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie lub transport do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie - drugi przegarg 2013-05-16 15:07 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osina, powstających wyłącznie w nieruchomościach zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie lub transport do Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Słajsinie 2013-05-01 00:27 Zakończone
Przebudowa budynku straży pożarnej w miejscowości Osina. 2013-01-23 12:01 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osina 2013-01-23 11:28 Zakończone
Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Osina 2013-01-23 10:12 Zakończone
Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi zarządzania projektem pn.: Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 2012-11-20 14:17 Zakończone
Przetarg nieograniczony: Wykonywanie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach realizacji projektu pn.: Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 2012-11-20 14:13 Zakończone
?Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu van/bus? 2012-09-19 13:17 Zakończone
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osina 2012-09-04 14:00 Zakończone
Świadczenie usług dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie. 2012-08-14 15:24 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościuszki 2012-06-19 10:39 Zakończone
Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym. 2012-04-26 11:45 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywice. 2012-01-20 09:25 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorza wraz z zagospodarowaniem terenu 2012-01-20 09:25 Zakończone
Budowa budynku gospodarczego do magazynowania sceny mobilnej i sprzętu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Osina. 2012-01-20 09:23 Zakończone
BUDOWA CHODNIKA W M. OSINA OD POSESJI 29a DO POSESJI 29i 2011-06-03 11:30 Zakończone
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina. 2010-12-12 22:46 Zakończone
Świadczenie usług dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie. 2010-08-23 13:54 Zakończone
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od pierwszej studzienki licząc od strony budynków do sieci kanalizacyjnej, wykonanej w ramach inwestycji pod nazwą Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. 2010-07-28 13:56 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 686 966,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Przyłącza kanalizacyjne do kanalizacji Gminy Osina. 2010-07-16 16:08 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 313 034,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osina - na finansowanie inwestycji pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. 2010-07-16 16:04 Zakończone
Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. 2010-07-16 13:42 Zakończone
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego. 2010-06-01 13:46 Zakończone
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - INŻYNIER KONTRAKTU dla projektu -Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina - etap I Osina, Kikorze, Kościuszki. 2010-04-27 09:33 Zakończone
REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIUSZKI 2010-01-21 13:43 Zakończone
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ REDŁO-REDŁO KOLONIA - bez przyłączy. 2009-08-27 11:56 -
DOBUDOWĘ POMIESZCZENIA SOCJALNO-GOSPODARCZEGO DO ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KIKORZE 2008-07-10 19:33 Zakończone