herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2019 rok. 2018-12-28 07:48
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina 2018-11-26 08:10
Trzecie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji 2018-10-09 15:07
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II 2018-10-25 08:55
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II 2018-10-04 11:07
Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji 2018-10-02 14:32
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji 2018-09-20 13:47
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina 2018-10-02 08:47
Zaproszenie do współpracy wykonawców robót na zadanie polegające na bieżącej naprawie i remontach odcinków dróg lokalnych. 2018-03-14 13:19
Poszukiwany wykonawca na zadanie polegające na bieżącej naprawie odcinków dróg lokalnych na terenie gminy 2017-12-08 09:36
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2018 rok. 2017-12-06 15:09
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina 2017-10-20 09:17
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do OREW w Radowie Wlk., 2017/2018 2017-08-04 13:21
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2017/2018 2017-08-04 13:16
Usunięcie usterek wymienionych w protokole z przeglądu usterek Będących załącznikiem nr 1 do Protokołu Odbioru Końcowego z 23.12.2016r. ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej? Węgorza 18A. - Etap I. 2017-07-21 10:33
Usługa polegającej na remoncie dróg transportu rolniczego (remont cząstkowy oraz wyrównanie i profilowanie ) na terenie Gminy Osina 2017-03-29 15:21
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie na 2017 rok. 2016-12-09 10:52
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina, 2016 - 2017 2016-11-10 07:49
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do OREW w Radowie Wlk., 2016/2017 2016-08-05 10:49
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2016/2017 2016-08-05 10:46
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 4 2016-08-01 14:56
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina. 2015-10-30 08:05
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2015/2016 2015-08-18 13:31
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 3 2015-07-10 13:14
Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2015-2023 - informacja o terminie wyboru wykonawcy 2015-04-02 11:53
Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2015-2023 2015-03-10 11:54
Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją zadania 'Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina'. 2014-12-30 08:00
Odławianie, transport oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Osina opieki w schronisku w latach 2015-2016 2014-12-12 10:19
Odśnieżanie 2014/2015. 2014-11-21 09:19
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie 2014-08-13 13:34
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Gminie Osina - modyfikacja 2014-06-27 15:22
MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE OSINA 2014-06-24 13:19
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2 2014-06-06 14:56
Wykonywanie usługi znakowania psów właścicieli z terenu Gminy Osina poprzez wszczepianie im transponderów identyfikacyjnych (tzw. czipów) oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze znakowaniem psów - II zaproszenie 2014-01-10 12:01
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. - informacja o wyborze oferty 2013-12-31 08:36
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. - uzupełnienie o wartość rzeczywistą 2013-12-06 15:30
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. - pytania i odpowiedzi 2013-12-05 14:54
wykonywanie usługi znakowania psów właścicieli z terenu Gminy Osina poprzez wszczepianie im transponderów identyfikacyjnych (tzw. czipów) oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze znakowaniem psów 2013-12-02 12:54
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. 2013-11-29 15:25
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie - wybór wykonawcy 2013-10-23 12:23
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie - zmiana 2013-10-11 09:04
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie 2013-10-08 13:39
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 1 2013-08-23 15:11
Wykonanie usługi w zakresie wycen nieruchomości w związku z podziałami geodezyjnymi w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu 2013-07-01 11:50
Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce 203/5 obręb Osina. 2013-06-17 08:53
Przebudowa przyłącza zasilającego oczyszczalnie ścieków 2013-06-17 08:51
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2013 r. - wynik postępowania 2013-01-04 11:37
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2013 r. 2012-12-21 14:17
Ogłoszenie o zamówieniu "Odśnieżanie 2012/2013" 2012-10-15 10:33
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup usługi edukacyjnej na potrzeby realizacji projektu pn. Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa 2012-09-18 08:57
2012-09-07 08:23
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa 2012-09-18 08:49
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2012 r. - wynik postępowania 2012-01-20 11:26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2012 r. - informacje dodatkowe 2011-12-19 12:33
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2012 r. 2011-12-19 12:25
Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina. 2011-11-24 12:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina - wybór oferty 2011-01-25 09:58
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina 2011-01-12 11:27
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina - II przetarg 2010-09-27 15:24
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin - II przetarg 2010-09-27 15:16
Wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina. 2010-09-15 15:08
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin 2010-09-03 14:17
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina 2010-09-03 14:16
Renowacja boiska w miejscowości Kościuszki 2010-04-08 09:50
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego. 2009-12-07 09:26
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina - informacja o wyborze oferty 2009-11-05 10:12
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina. 2009-06-15 10:49
Dostawa komputerów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie - informacja o wyborze oferty 2008-10-30 13:03
Dostawa komputerów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 2008-07-04 14:23
Wykonanie placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń (roboty budowlane) - informacja o wyborze oferty 2008-06-30 14:07
Wykonanie placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń (roboty budowlane) - ogłoszenie poprawione 2008-06-23 07:56
Wykonanie placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń (roboty budowlane) 2008-06-12 07:58