Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zapytanie cenowe Nr FPTS.042.1.2019 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym 2019-08-02 10:10
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 5 - dokument stracił ważność 2019-06-28 11:34
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację (rozbudowę) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle - dokument stracił ważność 2019-04-29 09:44
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2019 rok. 2018-12-28 07:48
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina 2018-11-26 08:10
Trzecie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji 2018-10-09 15:07
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II 2018-10-25 08:55
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II 2018-10-04 11:07
Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji 2018-10-02 14:32
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych obsługujących i rejestrujących pracę Rady Gminy w czasie trwania sesji 2018-09-20 13:47
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina 2018-10-02 08:47
Zaproszenie do współpracy wykonawców robót na zadanie polegające na bieżącej naprawie i remontach odcinków dróg lokalnych. 2018-03-14 13:19
Poszukiwany wykonawca na zadanie polegające na bieżącej naprawie odcinków dróg lokalnych na terenie gminy 2017-12-08 09:36
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na 2018 rok. 2017-12-06 15:09
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina 2017-10-20 09:17
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do OREW w Radowie Wlk., 2017/2018 2017-08-04 13:21
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2017/2018 2017-08-04 13:16
Usunięcie usterek wymienionych w protokole z przeglądu usterek Będących załącznikiem nr 1 do Protokołu Odbioru Końcowego z 23.12.2016r. ?Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej? Węgorza 18A. - Etap I. 2017-07-21 10:33
Usługa polegającej na remoncie dróg transportu rolniczego (remont cząstkowy oraz wyrównanie i profilowanie ) na terenie Gminy Osina 2017-03-29 15:21
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie na 2017 rok. 2016-12-09 10:52
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina, 2016 - 2017 2016-11-10 07:49
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół do OREW w Radowie Wlk., 2016/2017 2016-08-05 10:49
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2016/2017 2016-08-05 10:46
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 4 2016-08-01 14:56
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina. 2015-10-30 08:05
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2015/2016 2015-08-18 13:31
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 3 2015-07-10 13:14
Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2015-2023 - informacja o terminie wyboru wykonawcy 2015-04-02 11:53
Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2015-2023 2015-03-10 11:54
Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją zadania 'Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina'. 2014-12-30 08:00
Odławianie, transport oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Osina opieki w schronisku w latach 2015-2016 2014-12-12 10:19
Odśnieżanie 2014/2015. 2014-11-21 09:19
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie 2014-08-13 13:34
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Gminie Osina - modyfikacja 2014-06-27 15:22
MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE OSINA 2014-06-24 13:19
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2 2014-06-06 14:56
Wykonywanie usługi znakowania psów właścicieli z terenu Gminy Osina poprzez wszczepianie im transponderów identyfikacyjnych (tzw. czipów) oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze znakowaniem psów - II zaproszenie 2014-01-10 12:01
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. - informacja o wyborze oferty 2013-12-31 08:36
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. - uzupełnienie o wartość rzeczywistą 2013-12-06 15:30
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. - pytania i odpowiedzi 2013-12-05 14:54
wykonywanie usługi znakowania psów właścicieli z terenu Gminy Osina poprzez wszczepianie im transponderów identyfikacyjnych (tzw. czipów) oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze znakowaniem psów 2013-12-02 12:54
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2014 r. 2013-11-29 15:25
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie - wybór wykonawcy 2013-10-23 12:23
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie - zmiana 2013-10-11 09:04
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie 2013-10-08 13:39
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 1 2013-08-23 15:11
Wykonanie usługi w zakresie wycen nieruchomości w związku z podziałami geodezyjnymi w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu 2013-07-01 11:50
Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce 203/5 obręb Osina. 2013-06-17 08:53
Przebudowa przyłącza zasilającego oczyszczalnie ścieków 2013-06-17 08:51
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2013 r. - wynik postępowania 2013-01-04 11:37
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2013 r. 2012-12-21 14:17
Ogłoszenie o zamówieniu "Odśnieżanie 2012/2013" 2012-10-15 10:33
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup usługi edukacyjnej na potrzeby realizacji projektu pn. Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa 2012-09-18 08:57
2012-09-07 08:23
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa 2012-09-18 08:49
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2012 r. - wynik postępowania 2012-01-20 11:26
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2012 r. - informacje dodatkowe 2011-12-19 12:33
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina na 2012 r. 2011-12-19 12:25
Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina. 2011-11-24 12:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina - wybór oferty 2011-01-25 09:58
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina 2011-01-12 11:27
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina - II przetarg 2010-09-27 15:24
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin - II przetarg 2010-09-27 15:16
Wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina. 2010-09-15 15:08
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin 2010-09-03 14:17
Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 189/1, obręb Osina 2010-09-03 14:16
Renowacja boiska w miejscowości Kościuszki 2010-04-08 09:50
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego. 2009-12-07 09:26
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina - informacja o wyborze oferty 2009-11-05 10:12
Wykaszanie obszarów znajdujących się w pięciu miejscowościach Gminy Osina. 2009-06-15 10:49
Dostawa komputerów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie - informacja o wyborze oferty 2008-10-30 13:03
Dostawa komputerów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 2008-07-04 14:23
Wykonanie placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń (roboty budowlane) - informacja o wyborze oferty 2008-06-30 14:07
Wykonanie placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń (roboty budowlane) - ogłoszenie poprawione 2008-06-23 07:56
Wykonanie placów zabaw - dostawa i montaż urządzeń (roboty budowlane) 2008-06-12 07:58