Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina - wybór oferty


Osina, dnia 25 stycznia 2011 r.

SG.253.1.2011

INFORMACJAWYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina”


Uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku niniejszego postępowania wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez firmę Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Szczecin, ul. Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 15.449,00 zł i otrzymała łącznie 94 punkty.

Druga oferta złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 32/33, 66-400 Gorzów Wlkp. opiewała na kwotę 21.326,00 zł i otrzymała łącznie 73,21 pkt.

Oceny ofert dokonano wg poniższych zasad:

A. Cena łączna ubezpieczenia - 70%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30%

  1. cena łączna ubezpieczenia - suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia.

Oferty podlegały ocenie według następującego wzoru:

P min

An = __________ x 100 pkt. Pn

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n - numer oferty

Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

Pn - cena zaproponowana przez wykonawcę

  1. zaakceptowane klauzule dodatkowe - ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

  1. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 zostaną przyznane po 5 punktów za każdą klauzulę,

  2. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 19, 20, 22 zostanie przyznanych
    po 10 punktów za każdą klauzulę.

  1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający posługiwał się następującym wzorem:

Won = An x 70 % + B x 30 %

Won - wskaźnik oceny oferty

Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert:

Oferta „Concordii”:

A - 15449/15449 x 100% = 100 pkt

B - 80 pkt za klauzule dodatkowe

Won = 100 x 70 % + 80 x 30 % = 94 punkty

Oferta „TUW”:

A - 15449/21326 x 100% = 72,44 pkt

B - 75 pkt za klauzule dodatkowe

Won = 72,44 x 70 % + 75 x 30 % = 73,21 punkty

W związku z uzyskaniem większej liczby punktów przez firmę Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Szczecin z firmą tą zostanie zawarta umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina

Termin zawarcia umowy wyznacza się na dzień 27 stycznia 2011 r.

Wójt

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 25-01-2011 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2011 09:58