Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina, 2016 - 2017


Osina, dnia 10 listopada 2016 r.

Ogłoszeniezamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina, TEL / FAX 91 39 103 90

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy.

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegubłota pośniegowegodróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina. Zamówienie jest podzielone na dwie części:

Częśćobejmuje sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie w miejscowościach Osina, Redło, Węgorzyce, Przypólsko, Kałużna i Krzywice wrazich koloniami.

Część II obejmuje sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie w miejscowościach Bodzęcin, Redostowo, Węgorza, Kościuszki i Kikorze wraz z ich koloniami.

Prace wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu typu pługi śnieżne, fadromy, ciągnikipługiem itp.

4.   Sposób uzyskania przedmiaruwzór oferty: http://bip.osina.pl

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części osobno lub na obie razem.

6.   Termin wykonania zamówienia

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia jej zawarcia do dnia 30 kwietnia 2017 r.

7.   Opis warunków udziałupostępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W szczególności wykonawca zobowiązany jest dysponować ciężkim sprzętem typu pługi śnieżne, fadromy, ciągnikipługiem itp.

8.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.  Kryteria oceny ofertich znaczenie

Zamawiający jako najbardziej istotne kryterium uznaje cenę (stawkę za godzinę pracy sprzętu), lecz oceniany też będzie rodzaj sprzętu oferowanego do wykonania zadania.

10. Miejscetermin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (piętro), w terminie do dnia 16 listopada 2016 r., do godziny 9.00.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Osoby upoważnione do porozumiewania sięWykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się Wykonawcami jest Tomasz Trykacz: tel. 508 499 668, fax 913910390 w godzinach od 800 do 1500.

  Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór umowy,

  2. Formularz oferty.

...........................................

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 10-11-2016 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 10-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2016 07:49