Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w Osinie


  • WÓJT GMINY OSINA

  • OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OSINA

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Termin przetargu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena wywoławcza

/zł/

Minimalne postąpienie przetargowe

Wadium

/ zł/

1.

Osina

16.07.2009

(czwartek)

godz. 1000

200/35

200/36

KW 31979

285 i

350

Razem:

585

Brak aktualnego planu ; wg studium - ogród działkowy;

wg ewidencji gruntów R IVa

2000,00

20,00

400,00

UWAGA: sprzedaż działki następuje pod warunkiem że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592 z 2003 r.)

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna, niezabudowana położona na obszarze dla którego nie ma aktualnego planu - położona w m. Osina z dobrym dostępem do drogi wewnętrznej nie stanowiącej drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie :

- oryginału dowodu wpłaty wadium;

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub pełnomocnictwa ;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki lub stosownych pełnomocnictw;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych

pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot;

Wadium należy wnieść:

- przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie prowadzony przez :

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Nowogard 18937510124200321620000010 lub

- gotówką na rachunek jw. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku

Urzędu Gminy - do godz. 1400 (w godzinach pracy banku).

Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.07.2009 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie .

Wadium osoby wygrywającej przetarg wpłacone w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu , płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

Informacje dodatkowe:

  1. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

  2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

3. Innych informacji nie podanych w ogłoszeniu udziela inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Urzędu Gminy w Osinie , pok. nr 110 , telefonicznie - 091 39 103 22.

4. Geodezyjne okazanie granic działek może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową zapłatą;

4. Ogłoszenie - jest do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy w Osinie - http://www.bip.osina.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Osina dn. 15.06.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-07-2009 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2009 08:51