herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2017 z dnia 12.02.2017r. znak: PP.6733.2.2017 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak; PP.6733.6.2016 dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina - dopisanie działki nr 128, obr. Krzywice, gm. Osina.

 

 

 

PP.6733.2.2017                                                                                                                                                                                                                        Osina, dnia 13.02.2017r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY OSINA

 

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2016r. poz. 778), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 1/2017 z dnia 13.02.2017r., znak: PP.6733.2.2017 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak; PP.6733.6.2016 dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina - dopisanie działki nr 128, obr. Krzywice, gm. Osina.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina w godz. 8,00 - 15.30, tel. 508 499 526.

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 13-02-2017 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 13-02-2017 15:26