herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2015 z dnia 11.02.2015r. znak: PP.6733.12.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie części działki nr 6 i działki nr 5/7, obręb Krzywice, gmina Osina na wniosek Państwa Karoliny Czerwińskiej - Karmazyn i Jacka Karmazyn, zam. Goleniów.

 

 

 

PP.6733.12.2014.2015                                                                                                                                                                                   Osina, dnia 11.02.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OSINA

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 2/2015 z dnia 11.02.2015r., znak: PP.6733.12.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie części działki nr 6 i działki nr 5/7, obręb Krzywice, gmina Osina.  Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15,30, tel. 91 39 27 135.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 11-02-2015 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 11-02-2015 14:03