herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 2/2017 z dnia 20.02.2017r. znak: PP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Osina, gm. Osina w działce nr 439 obręb Osina, gmina Osina.

 

PP.6733.1.2017                                                                                                                                                                                       Osina, dnia 20.02.2017r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY OSINA

 

 

Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U z 2016r. poz.787), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 2/2017 z dnia 20.02.2017r., znak: PP.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Osina, gm. Osina w działce nr 439 obręb Osina, gmina Osina.

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 KPA przed wydaniem decyzji umożliwia się zapoznanie z projektem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tutejszym Urzędzie, pokój nr 107 w godz. 8,00 - 15,30, tel. 508 499 526.

 

 

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 20-02-2017 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 20-02-2017 12:26