herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 2/2012 z dnia 18.06.2012r., znak: PP.6733.4.2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina.


 

PP.6733.4.2012 Osina, dnia 18.05.2012r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY OSINA

 

 

Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 2/2012 z dnia 18.06.2012r., znak:PP.6733.4.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie linii kablowej doziemnej nn 0,4kV w działkach nr 338, 201/2, 201/5 i 268 oraz budowie złącz kablowych i kablowo-pomiarowych w działkach nr 338, 201/2 i 268, obręb Osina, gmina Osina.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informację dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15,30, tel. 91 39 27 135.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 18-06-2012 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 18-06-2012 11:04