herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie wydanej decyzji nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r. znak: PP.6733.4.2014 dot. zmiany decyzji 1/2014 z dnia 28.01.2014r., znak: PP.6733.17.2013.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina w części dotyczącej zmiany załącznika graficznego.


 

PP.6733.4.2014                                                                                                                                                                                                                                                             Osina, dnia 02.04.2014r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OSINA

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 2012r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 6/2014 z dnia 02.04.2014r., znak:PP.6733.4.2014 dot. zmiany decyzji 1/2014 z dnia 28.01.2014r., znak: PP.6733.17.2013.2014 w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63/32 PE na terenie działek nr 61 i 69, obręb Krzywice, gmina Osina w części dotyczącej zmiany załącznika graficznego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15,30, tel. 91 39 27 135.

 

 

 

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 04-04-2014 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 04-04-2014 13:46