herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2015 z dnia 20.01.2015r. znak: PP.6733.11.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Olchowskim , budowa pomostu na terenie działki nr 482, obręb Kościuszki, gmina Osina na wniosek Gminy Nowogard.

 

 

 

PP.6733.11.2014.2015                                                                                                                                                                                                                                                   Osina, dnia 20.01.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OSINA

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 1/2015 z dnia 20.01.2015r., znak: PP.6733.11.2014.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Olchowskim - budowa pomostu na terenie działki nr 482, obręb Kościuszki, gmina Osina. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15,30, tel. 91 39 27 135.

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 23-01-2015 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 23-01-2015 13:53