herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę budowie gazociągu średniego ciśnienia PEDz 40mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w działce nr 87, obręb Redostowo, gmina Osina.


PP.6733.4.2011 Osina, dnia 01.06.2011r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OSINA

Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia PEDz 40mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w działce nr 87, obręb Redostowo, gmina Osina.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 KPA przed wydaniem decyzji umożliwia się zapoznanie się projektem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tutejszym Urzędzie, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15,30, tel. 91 39 27 135.

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 01-06-2011 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2011 10:38