herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 1/2016 z dnia 22.03.2016r. znak: PP.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa elektroenergetycznego SN oraz złącz kablowych nN ZKP na terenie działek nr 434/3, 440/4, 445, obr. Kościuszki, gmina Osina.

 

 

 

PP.6733.1.2016                                                                                                                                                                                                                         Osina, dnia 22.03.2016r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY OSINA

 

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 1/2016 z dnia 22.03.2016r., znak: PP.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nN, słupa elektroenergetycznego SN oraz złącz kablowych nN ZKP na terenie działek nr 434/3, 440/4, 445, obr. Kościuszki, gmina Osina.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15.30, tel. 508 499 526.

 

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 29-03-2016 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 29-03-2016 08:26