herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2015 z dnia 11.03.2015r. znak: PP.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie działek nr 345/8 i część działki nr 345/2 wraz z przyłączami do działek nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, obręb Kościuszki, gmina Osina.

 

 

 

PP.6733.1.2015                                                                                                                                                      Osina, dnia 11.03.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OSINA

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 3/2015 z dnia 11.03.2015r., znak: PP.6733.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowę sieci wodociągowej o średnicy 90 PE na terenie działek nr 345/8 i część działki nr 345/2 wraz z przyłączami do działek nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, obręb Kościuszki, gmina Osina.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Osina w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące wydanej decyzji można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina, pokój nr 104 w godz. 8,00 - 15.30, tel. 91 39 27 135.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Żabicka 11-03-2015 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Izabela Żabicka 16-03-2015 09:56