herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI/171/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2018-01-03 13:32
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawi zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-01-03 13:32
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-01-03 13:31
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓTA GMINY OSINA z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie w Gminie Osina. 2017-12-18 11:22
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-12-13 12:53
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Osina i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji majątku ruchomego. 2018-03-07 10:57
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla jednostki obsługiwanej ? GBP w Osinie. 2018-03-07 10:57
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-03-07 10:56
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2018-03-07 10:55
ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli, ewidencji księgowej i archiwizowania dokumentów księgowych dla operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ? Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Publicznych w Osinie ?. 2018-03-07 10:54
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-11-27 14:53
Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXV/161/2017 z dnia 03 listopada 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-11-10 11:01
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-11-28 07:50
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-11-06 07:45
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-10-25 15:59
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-11-06 11:37
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-10-09 07:48
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla jednostki obsługiwanej - Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. 2018-03-07 10:53
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2017-10-10 11:24
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 września 2017 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego dla Urzędu Gminy Osina. 2018-03-07 10:52
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-10-09 07:47
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIV/156/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-10-24 14:05
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 1 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. 2017-09-04 13:56
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 2017-09-04 13:55
ZARZĄDZENIE Nr 30/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie : wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy. 2018-06-26 11:34
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-10-09 07:46
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-10-09 07:45
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Osina na 2018 r. 2017-10-09 07:45
Zarządzenie 26/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-08-03 07:49
Zarządzenie 25/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-08-03 07:48
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/150/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-07-12 07:55
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-07-12 07:54
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 21 czerwca 2017 r. 2017-07-12 07:53
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-07-12 07:52
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. 2017-07-12 07:51
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/145/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-06-21 08:04
Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Gminy Osina oraz podległych jednostkach organizacyjnych. 2017-06-20 13:02
Zarządzenie 17/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-06-21 07:59
Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego wykazu zbioru danych tworzacych ksiegi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych. 2017-06-20 13:01
Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego wykazu zbioru danych tworzacych ksiegi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych. 2017-06-20 13:00
Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia aktualnego wykazu zbioru danych tworzacych ksiegi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych. 2017-06-20 12:59
Zarządzenie 13/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-06-20 12:55
Zarządzenie 12/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-06-20 12:54
Zarządzenie Nr 11/2017 WÓJTA GMINY OSINA z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Osina. 2017-07-11 14:06
Zarządzenie 9/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego. 2017-06-20 12:53
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/136/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-06-21 08:03
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych i klas I Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na rok szkolny 2017/2018. 2017-03-24 15:28
Zarządzenie 6/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2016 r. 2017-03-31 11:23
Zarządzenie 5/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-03-31 11:18
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji projektu ?Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Osina?. 2017-03-24 15:30
Zarządzenie Nr 3a/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XIX/126/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. 2017-03-28 07:42
Zarządzenie 3/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-03-28 07:40
Zarządzenie 2/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego 2017-03-28 07:39