herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 222/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.


Zarządzenie Nr 222/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 25 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 179/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W związku z pełnieniem przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie funkcji Kierownika Projektu POKL „Z bezradności do aktywności” maksymalne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 5.500,00 złotych.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

Płusa M.

kategoria

---

zasadnicze

2 300,00 zł

wysługa lat

115,00 zł

dodatek funkcyjny

1 550,00 zł

dodatek służbowy

0,00 zł

dodatek specjalny

934,20 zł

 

4 899,20 zł

brzmienie § 1 po zmianach

§  1. 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 4.800,00 złotych.

2. Przez miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, premie i dodatki wypłacane co do zasady comiesięcznie.

3. W związku z pełnieniem przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie funkcji Kierownika Projektu POKL „Z bezradności do aktywności” maksymalne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w roku 2010 nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 5.500,00 złotych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-02-2010 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2010 09:19