herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 176/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajmowanie świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.


Zarządzenie Nr 176/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajmowanie świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu za wynajęcie świetlicy wiejskiej na imprezę okolicznościową w wysokości

100,00 zł za 1 dobę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w

Urzędzie Gminy i sołectwach.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-07-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2009 08:52