herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 129/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osina.


ZARZĄDZENIE Nr 129/2013

WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2032, zarządzam, co następuje:

  1. W celu umożliwienia pozyskania przez Gminę Osina środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Osina, ustalam zasady i tryb przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Osina, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi na zadania z zakresu usuwania azbestu, w składzie:

1) Emilian Pisarek - przewodniczący Komisji

2) Piotr Piwko - członek Komisji

3) Izabela Żabicka - członek Komisji

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osina

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-03-2013 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 14-03-2013 13:49