herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie nr 110/2008 ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną


Zarządzenie Nr 110/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Osina, którzy posiadają aktualne badania lekarskie, legitymację członkowską i opłacają składki członkowskie, ustala się ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w następujących wysokościach:

  1. gaszenie nieruchomości zabudowanej oraz lasów - 12 zł,

  2. gaszenie nieużytków, rowów przydrożnych - 5 zł,

  3. usuwanie skutków klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń (np. huragany, ulewy, śnieżyce) - 12 zł,

  4. poszukiwanie osób zaginionych - 5 zł,

  5. udział w szkoleniu pożarniczym - 6 zł.

 

§ 2. Inne działania ratownicze nie wymienione w § 1, zostaną zakwalifikowane do odpowiedniej grupy wynagrodzenia przez Gminnego Komendanta OSP i zaakceptowane przez Wójta Gminy Osina.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Osina Nr 189/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach związanych z ochroną przeciwpożarową.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-06-2008 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 30-06-2008 15:27