herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 22 sierpnia 2010 r. w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego


Zarządzenie Nr 33/2011

Wójta Gminy Osina

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie dodatku motywacyjnego oraz dodatku funkcyjnego

dla Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i § 8 ust. 2 uchwały Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Pani Tatianie Olbert - dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie przyznaję:

  1. dodatek motywacyjny w wysokości 36 % wynagrodzenia zasadniczego,

  2. dodatek funkcyjny w wysokości 45 % wynagrodzenia zasadniczego

na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu ZSP
w Osinie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-09-2011 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 04-10-2011 10:39