herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 227/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.


Zarządzenie Nr 227/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§  1. 1. Ustalam wytyczne dla pracowników Urzędu Gminy odnośnie sposobu wyliczania wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej zgodnie ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia w przypadkach, w których opłata powinna być pobierana.

2. Przy wyliczaniu wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, należy przyjąć, że:

 1. koszt kserokopii czarnobiałej w formacie wynosi:

  1. A4 - 0,70 zł,

  2. A3 - 0,90 zł;

 2. koszt kserokopii kolorowej w formacie wynosi:

  1. A4 - 1,20 zł,

  2. A3 - 1,70 zł;

 3. koszt wydruku czarnobiałego w formacie wynosi:

  1. A4 - 0,90 zł,

  2. A3 - 1,20 zł;

 4. koszt wydruku kolorowego w formacie wynosi:

  1. A4 - 1,50 zł,

  2. A3 - 2,00 zł.

 5. koszt materiałów (dyskietki, płyty CD, DVD itp.) równy jest kosztom zakupu;

 6. koszt za 1 godzinę pracy pracownika w przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy, polegającej na udostępnieniu informacji przetworzonej wskazanej we wniosku wynosi 25,00 zł.

3. W przypadku przekazywania wnioskodawcy udostępnionych informacji drogą pocztową do kosztów określonych w ust. 1 dolicza się koszt przesyłki.

§  2. Opłatę za udostępnianie informacji publicznej wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Osina.

§  3. Przygotowania informacji publicznej oraz wyliczenia kosztów jej udostępnienia dokonuje pracownik zobowiązany według dekretacji.

§  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-04-2010 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2010 10:46