herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 228/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych.


Zarządzenie Nr 228/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§  1. 1. Ustalam wysokość opłat za udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych:

 1. koszt kserokopii czarnobiałej w formacie:

  1. A4 - 0,70 zł,

  2. A3 - 0,90 zł;

 2. koszt kserokopii kolorowej w formacie:

  1. A4 - 1,20 zł,

  2. A3 - 1,70 zł;

 3. koszt wydruku czarnobiałego w formacie:

  1. A4 - 0,90 zł,

  2. A3 - 1,20 zł;

 4. koszt wydruku kolorowego w formacie:

  1. A4 - 1,50 zł,

  2. A3 - 2,00 zł.

§  2. Opłatę, o której mowa w § 1, wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Osina.

§  3. Udostępnienia kopii lub wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych oraz wyliczenia kosztów ich udostępnienia dokonuje pracownik dokonujący tych czynności.

§  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-04-2010 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2010 10:47