herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 21 września 2011r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.


ZARZĄDZENIE Nr 44/2011

WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) - z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowisko kierowania w stałej siedzibie Urzędu Gminy Osina.

§ 2. Nadzór nad przygotowaniem obiektu przeznaczonego na główne stanowisko kierowania, jego funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Inspektorowi ds. ochrony środowiska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 3. 1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:

  1. szef stanowiska kierowania - Wójt Gminy Osina

  2. zespół kierowania i planowania, w tym stały dyżur - kierownik zespołu: Sekretarz Gminy Osina

  3. zespół zabezpieczenia - kierownik zespołu: Inspektor ds. ochrony środowiska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

  1. W ramach stanowiska funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem nr 239/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 4. W terminie do 30 września 2011r. zespół w składzie: Inspektor ds. ochrony środowiska, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Sekretarz Gminy Osina opracuje niezbędną dokumentację, w tym regulamin i instrukcje pracy na stanowisku kierowania.

§ 5. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy, rozdział 75212, paragraf 4210.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-03-2012 19:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 07-03-2012 19:52