herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 164/2013 z dnia 9 października 2013 r w sprawie zwołania zebrania wyborczego i przeprowadzenie wyboru Sołtysa wsi Przypólsko i Rady Sołeckiej


Zarządzenie Nr 164/2013

Wójta Gminy Osina

z dnia 09 października 2013 r

w sprawie zwołania zebrania wyborczego i przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Przypólsko i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Przypólska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Osina Nr VI/47/2003 z dnia 23 maja 2003 roku ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 56, poz. 1002) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuję zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa Przypólska i członków Rady Sołeckiej.

2. Ustalam miejsce, dzień i godzinę zebrania wyborczego oraz wyznaczam przewodniczącego zebrania :

Lp.

SOŁECTWO

Dzień i godzina zebrania wyborczego

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

1

Przypólsko

17.10.2013 r., godz. 18.00

Świetlica wiejska

Fokt Mirosław

§ 2. Ustalam porządek zebrania wyborczego:

 1. Otwarcie zebrania;

 2. Powołanie protokolanta;

 3. Przedstawienie celu i porządku zebrania;

 4. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Sołeckiej;

 5. Wybory Sołtysa;

  1. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

  2. wybór Komisji Skrutacyjnej,

  3. omówienie zasad tajnego głosowania,

  4. przeprowadzenie głosowania,

  5. ogłoszenie wyników głosowania,

 6. Wybory Rady Sołeckiej;

  1. wniosek Sołtysa o kandydatach do Rady Sołeckiej,

  2. wybór Komisji Skrutacyjnej,

  3. omówienie zasad tajnego głosowania,

  4. przeprowadzenie głosowania,

  5. ogłoszenie wyników głosowania,

 1. Wnioski i zapytania;

 2. Zakończenie zebrania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-10-2013 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2013 11:40