herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 266/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 20 września 2010 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina.

Zarządzenie Nr 266/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 20 września 2010 r.

o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina.

 

Na podstawie art. 1042 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 178/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w systemie zadaniowego czasu pracy - 4 miesiące.”

§ 2. Dla pracowników, którzy pracują w systemie zadaniowego czasu pracy w 2010 r. ustala się okres rozliczeniowy obejmujący miesiące październik, listopad i grudzień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  

Wójt

Wiesław Tomkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 21-09-2010 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 28-09-2010 10:39