Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Uchwały z 2018 r. - KATALOG -
katalog Uchwały z 2017 r. - KATALOG -
dokument U C H W A Ł A Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Redostowie. 2017-01-04 13:49
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 2017-01-04 13:47
dokument Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2017-01-04 13:45
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2017-01-04 13:43
dokument Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2017-01-04 13:41
dokument Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2017-01-04 13:39
dokument Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionegow budżecie Gminy Osina na 2017rok. 2017-01-04 13:38
dokument Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Osina 2016-12-21 12:40
dokument Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zaiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024 2016-12-21 12:38
dokument UCHWAŁA Nr XVII/120/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 2016-12-14 09:52
dokument Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-12-14 09:50
dokument Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2016-12-14 09:48
dokument Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-12-14 09:46
dokument Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-12-15 08:49
dokument Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2017-2024. 2016-12-14 09:40
dokument Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2017. 2016-12-14 09:39
dokument UCHWAŁA NR XVI/113/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPZP.08.01.00-32-K020/16 ?Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Osina? w ramach działania nr RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 ? 2020. 2016-10-31 13:36
dokument UCHWAŁA NR XVI/112/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27października 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu ?Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowania nauczania do potrzeb rynku pracy. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w Kontrakcie Samorządowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 pt. ?Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego?. 2016-10-31 13:34
dokument UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 październik 2016 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach 2016-10-31 13:32
dokument UCHWAŁA NR XVI/110/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie 2016-10-31 13:30
dokument UCHWAŁA NR XVI/109/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-10-31 13:28
dokument UCHWAŁA NR XVI/108/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-10-31 13:27
dokument UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADA GMINY OSINA z dnia 27 październik 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-10-31 13:25
dokument UCHWAŁA NR XVI/106/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Osina 2016-10-31 13:24
dokument UCHWAŁA NR XVI/105/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2016-11-02 14:51
dokument Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Osina z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2016-10-31 13:21
dokument Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Osina z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-10-31 13:17
dokument UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 8 września 2016 roku w sprawie skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. 2016-10-11 12:10
dokument Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Osina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2016-09-13 13:58
dokument Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Osina z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-09-13 13:55
dokument Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Osina z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-09-13 13:53
dokument UCHWAŁA NR XIII/98/2016 Rady Gminy Osina z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2016-06-21 14:53
dokument U C H W A Ł A Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Osina z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Lasów Państwowych ? Nadleśnictwa Nowogard 2016-06-21 14:51
dokument UCHWAŁA Nr XIII/96/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-21 14:49
dokument UCHWAŁA Nr XIII/95/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 17 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-06-21 14:48
dokument Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Osina z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 r. 2016-06-21 14:46
dokument UCHWAŁA Nr XIII/93/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2015 rok. 2016-06-21 14:45
dokument Uchwała Nr XII/92/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023. 2016-05-27 13:34
dokument UCHWAŁA NR XII/91/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-27 13:20
dokument UCHWAŁA NR XII/90/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2016-05-27 13:16
dokument UCHWAŁA NR XII/89/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 2016-05-27 13:13
dokument UCHWAŁA NR XII/88/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-27 13:09
dokument UCHWAŁA Nr XII/87/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2016-05-27 13:07
dokument UCHWAŁA Nr XII/86/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-05-27 13:03
dokument UCHWAŁA Nr XII/85/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-05-27 13:01
dokument UCHWAŁA NR XII/84/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy Osina. 2016-05-27 13:00
dokument U C H W A Ł A Nr XII/83/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-05-27 12:58
dokument Uchwała Nr XII/82/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-05-27 12:57
dokument Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-05-27 12:18
dokument Uchwała Nr XII/80/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2016-05-27 13:06
dokument Uchwała Nr XII/79/2016 Rady Gminy Osina z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-05-27 13:04
dokument UCHWAŁA Nr XI/78/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osina. 2016-03-16 14:05
dokument Uchwała Nr XI/77/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 ? 2018. 2016-03-16 14:04
dokument Uchwała Nr XI/76/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 2016-03-16 13:59
dokument UCHWAŁA Nr XI/75/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-03-16 13:58
dokument UCHWAŁA Nr XI/74/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-03-16 13:56
dokument UCHWAŁA Nr XI/73/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 10 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2016-03-16 13:55
dokument U C H W A Ł A Nr XI/72/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie 2016-03-16 13:54
dokument U C H W A Ł A Nr XI/71/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-03-16 13:52
dokument U C H W A Ł A Nr XI/70/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-03-16 13:51
dokument UCHWAŁA Nr XI/69/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2016-03-16 13:50
dokument UCHWAŁA Nr XI/68/ 2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 2016-03-16 13:47
dokument UCHWAŁA Nr XI/67/2016 RADY GMINY OSINA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej 2016-03-16 13:44
dokument Uchwała Nr XI/66/2016 Rady Gminy Osina z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok. 2016-03-16 13:42
dokument UCHWAŁA X/65/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-01-11 15:29
dokument Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy OSINA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osina na lata 2015-2023. 2016-03-11 09:50
dokument UCHWAŁA Nr X/63//2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 2016-01-11 15:26
dokument UCHWAŁA Nr X/62/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. 2016-01-11 15:25
dokument UCHWAŁA Nr X/61/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2016-01-11 15:24
dokument Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 2016-01-11 15:22
dokument Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2016-01-11 15:20
dokument Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Osina z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2016-01-11 15:17
dokument UCHWAŁA Nr IX/57/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 2015-12-09 12:18
dokument UCHWAŁA Nr IX/56/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. 2015-12-09 12:16
dokument UCHWAŁA Nr IX/55/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych. 2015-12-09 12:15
dokument Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku 2015-12-09 12:13
dokument Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-12-09 12:12
dokument Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Osina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-12-09 12:11
dokument Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Osina z dnia 03 grudnia 2015 . w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024. 2015-12-09 12:09
dokument Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Osina z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2016 2015-12-09 12:05
dokument U C H W A Ł A Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Węgorza pod przepompownię. 2015-11-18 14:44
dokument UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Osina. 2015-11-18 14:43
dokument UCHWAŁA Nr VIII/47/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 2015-11-18 14:41
dokument UCHWAŁA Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015roku o zmianie uchwały w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2015-11-19 09:40
dokument UCHWAŁA Nr VIII/45/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 12 listopada 2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-11-18 14:33
dokument UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-11-18 14:32
dokument Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-11-18 14:30
dokument Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-11-18 14:26
dokument Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-10-05 15:01
dokument Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-10-05 14:56
dokument UCHWAŁA Nr VI /39/ 2015 RADY GMINY OSINA z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 2015-07-06 12:43
dokument U C H W A Ł A Nr VI/38/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2015-07-06 12:42
dokument Uchwała Nr VI /37/2015 Rady Gminy Osina z dnia 30 czerwca 2015 rokuw sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok 2015-07-06 12:39
dokument Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-06-03 13:32
dokument Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-06-03 13:24
dokument Uchwała Nr V/34/ 2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-06-03 13:19
dokument Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-06-03 13:17
dokument UCHWAŁA Nr V/32/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-06-03 13:14
dokument Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 r. 2015-06-03 13:10
dokument UCHWAŁA Nr V/30/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2014 rok. 2015-06-03 13:08
dokument UCHWAŁA Nr IV/29/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Osina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014 2020 2015-05-07 08:40
dokument Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-03-31 12:26
dokument Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok 2015-03-31 12:22
dokument UCHWAŁA Nr III/26/ 2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 2015-03-31 12:19
dokument UCHWAŁA Nr III/25/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-13 15:49
dokument UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY GMINY OSINA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-05-13 15:48
dokument UCHWAŁA Nr III/23/2015 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2015 2015-03-31 12:14
dokument UCHWAŁA NR XII.13.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2015-01-23 15:10
dokument UCHWAŁA NR X.5.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY ODRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2015 rok. 2015-01-22 10:50
dokument UCHWAŁA Nr II/22/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 30 grudnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2015-01-09 12:40
dokument UCHWAŁA Nr II/21/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 2015-01-09 12:38
dokument UCHWAŁA Nr II/20/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2015-01-09 12:35
dokument UCHWAŁA Nr II/19/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2015-01-09 12:34
dokument U C H W A Ł A Nr II/18/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego w Redostowie 2015-01-09 12:32
dokument U C H W A Ł A Nr II/17/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku 2015-01-09 12:30
dokument U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Kikorzu. 2015-01-09 12:28
dokument U C H W A Ł A Nr II/15/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzycach 2015-01-09 12:26
dokument U C H W A Ł A Nr II/14/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-01-09 12:24
dokument U C H W A Ł A Nr II/13/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-01-09 12:21
dokument U C H W A Ł A Nr II/12/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2015-01-09 12:19
dokument U C H W A Ł A Nr II/11/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy. 2015-01-09 12:17
dokument Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2015-01-09 12:04
dokument Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014-2024. 2015-01-09 12:01
dokument Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok. 2015-01-09 11:32
dokument Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024. 2015-01-08 15:16
dokument Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2015. 2015-01-07 11:28
dokument Uchwała Nr CCXXXIII.515.2014 z dnia 04.12.2014 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2015 rok 2014-12-30 11:25
dokument Uchwała Nr CCXXXIII.513.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04.12.2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015 - 2024 2014-12-30 11:22
dokument Uchwała Nr I /5/2014 r. z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2014-12-05 15:06
dokument Uchwała wNr I /4 /2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2014-12-05 14:59
dokument Uchwała Nr I /3/ 2014 r z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2014-12-05 15:03
dokument Uchwała Nr I / 2/ 2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2014-12-05 14:55
dokument Uchwała Nr I / 1/ 2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 2014-12-05 14:53
dokument Uchwała Nr XXXVI/225/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie skargi dotyczącej wycinki drzew i krzewów 2014-10-30 14:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/224/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie 2014-10-30 14:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/223/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2014-10-30 14:09
dokument Uchwała Nr XXXVI/222/2014 z dnia 24-10-2014 r o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-10-30 14:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/221/2014 z dnia 24-10-2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-10-30 14:04
dokument Uchwała Nr XXXVI/220/2014 z dnia 24-10-2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 -2024 2014-10-30 14:01
dokument Uchwała Nr XXXVI /219/2014 z dnia 24-10-2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-10-30 13:59
dokument Uchwała Nr XXXV-218-2014 z dnia 16 września 2014 r w sprawie skargi na działanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie 2014-09-23 10:53
dokument Uchwała Nr XXXV-217-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy 2014-09-23 10:50
dokument Uchwała Nr XXXV-216-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2014-09-23 10:48
dokument Uchwała Nr XXXV-215-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-09-23 10:40
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/214/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 1 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-07-07 12:44
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 1 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 2014-07-07 12:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/212/2014 Rady Gminy Osina z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-07-07 12:38
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/211/2014 RADY GMINY OSINA z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. 2014-07-07 12:36
dokument Uchwała Nr XXXIV / 210 / 2014 Rady Gminy Osina z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej planu aglomeracji Osina. 2014-07-07 12:26
dokument Uchwała Nr XXXIV/209/2014 Rady Gminy Osina z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 rok. 2014-07-07 12:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/208/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Redle 2014-06-05 10:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/207/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Długołęce 2014-06-05 10:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/206/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-06-05 10:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/205/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-06-05 10:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/204/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 - 2024 2014-06-05 09:58
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-06-05 09:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-05 09:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/201/2014 z dnia 30 maja 2014 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2013 r. 2014-06-05 09:19
dokument Uchwała Nr XXXII-200-2014 z dnia 31 marca 2014 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-04-08 09:37
dokument Uchwała Nr XXXII-199-2014 z dnia 31 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-04-08 09:35
dokument Uchwała Nr XXXII -198-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2014-04-08 09:32
dokument Uchwała Nr XXXII-197-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską " 2014-04-08 09:30
dokument Uchwała Nr XXXII-196-2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2014-04-08 09:28
dokument Uchwała Nr XXXII-195-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2014-04-08 09:25
dokument Uchwała Nr XXXII-194-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2014 r. 2014-04-08 09:24
dokument Uchwała Nr XXXI-193-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków - Spółdzielnia Mieszkaniowa 2014-02-19 10:02
dokument Uchwała Nr XXXI-192-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego 2014-02-19 09:57
dokument Uchwała Nr XXXI-191-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-02-19 09:55
dokument Uchwała Nr XXXI-190-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Osinie 2014-02-19 09:53
dokument Uchwała Nr XXXI-189-2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego 2014-02-19 09:51
dokument Uchwała Nr XXXI-188-2014 z dnia 13 lutego 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020 2014-02-19 09:48
dokument Uchwała Nr XXXI-187-2014 z dnia 13 lutego 2014 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020 2014-02-19 09:41
dokument Uchwała Nr XXXV-216-2014 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2014-09-23 10:44
dokument Uchwała Nr CXCV.627.2013 z dnia 20 grudnia 2013r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2014 rok 2014-01-02 12:49
dokument Uchwała Nr CXCV.628.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2014-01-02 12:46
dokument Uchwała Nr XXX/186/2013 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 2014-01-02 12:42
dokument Uchwała Nr XXX/185/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie przedstawiciela Gminy Osina jako reprezentanta w Lokalnej Grupie Działania - Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 2014-01-02 12:40
dokument Uchwała Nr XXX/184/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 2014-01-02 12:38
dokument Uchwała Nr XXX/183/2013 o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów 2014-01-02 12:34
dokument Uchwała Nr XXX/182/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetowych, które niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2014-01-02 12:32
dokument Uchwała Nr XXX/181/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013-2024 2016-12-29 07:35
dokument Uchwała Nr XXX/180/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2014-01-02 12:24
dokument Uchwała Nr XXIX/179/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2013-12-11 11:04
dokument Uchwała Nr XXIX/178/2013 z dnoia 6 grudnia 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-12-11 11:01
dokument Uchwała Nr XXIX/177/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-12-11 10:58
dokument Uchwała Nr XXIX/176/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-11 10:56
dokument Uchwała Nr XXIX/175/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-12-11 10:55
dokument Uchwała Nr XXIX/174/2013 z dnia 6 geudnia 2013 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2013-12-11 10:52
dokument Uchwała Nr XXIX/173/2013 z dnia 6 grudnia 2013 rw sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2014 - 2024 2013-12-11 10:45
dokument Uchwała Nr CLXXIV.444.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Osina na lata 2014 - 2024 2013-12-05 11:52
dokument Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Osina z dnia 6 grudnia 2013 r 2013-12-17 09:22
dokument Uchwała Nr CLXXIV.442.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Osina na 2014 rok 2013-12-05 11:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/171/2013 z dnia 21-10-2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-10-23 11:08
dokument Uchwała Nr XXVIII/170/2013 z dnia 21-10-2013 r o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboruopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-10-23 11:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/169/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w Osinie 2013-10-23 11:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/168/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-10-23 10:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/167/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2013-10-28 13:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/166/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego 2013-10-23 10:51
dokument Uchwała Nr XXVIII/165/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Sylwestra w Strzelewie 2013-10-23 10:49
dokument Uchwała Nr XXVIII/164/2013 z dnia 21-10-2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2013-10-23 10:47
dokument Uchwała Nr XXVII/163/2013 r z dnia 12 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osina 2013-09-18 10:24
dokument Uchwała Nr XXVII/162/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania 2013-09-18 10:22
dokument Uchwała Nr XVII/161/2013 z dnia 12 września 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-09-18 10:19
dokument Uchwała Nr XXVII/160/2013 r. z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 213 r. 2013-09-18 10:16
dokument Uchwała Nr XXVI/159/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-05-24 09:58
dokument Uchwała Nr XXVI/158/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przystąpienia do " Powiatowego programu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego na lata 2013 -2018" 2013-05-24 09:55
dokument Uchwała Nr XXVI/157/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zbycia nieruchomości w Węgorzach 2013-05-24 09:52
dokument Uchwała Nr XXVI/156/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie nieodpłatniego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2013-05-24 09:50
dokument Uchwała Nr XXVI/155/2013 z dnia 20 maja 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-05-24 09:48
dokument Uchwała Nr XXVI/154/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 r. 2013-05-24 09:45
dokument Uchwała Nr XXVI/153/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-05-24 09:43
dokument Uchwała Nr XXVI/152/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2012 r. 2013-05-24 09:41
dokument Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Osina z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-03-29 14:07
dokument Uchwała Nr XXIV-149-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Konkursu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania 2013-03-12 10:58
dokument UchwałaNy XXIV-148-2013 z dnia 7 marca 2013 r w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską " 2013-03-29 14:14
dokument Uchwała Nr XXIV-147-2013 z dnia 7 marca 2013 r w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina. 2013-03-12 10:53
dokument Uchwała Nr XXIV-146-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-29 13:56
dokument Uchwała Nr XXIV-145-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-03-12 10:45
dokument Uchwała Nr XXIV-144-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-29 13:54
dokument Uchwała Nr XXIV-143-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-03-29 13:53
dokument Uchwała Nr XXIV-142-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Osina do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2013-03-12 10:32
dokument Uchwała Nr XXIV-141-2013 z dnia 7 marca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-03-12 10:26
dokument Uchwała Nr XXIV-139-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie 2013-03-12 10:15
dokument Uchwała Nr XXIV-138-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 -2024 2013-03-12 10:13
dokument Uchwała Nr XXIV-137-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2013 rok 2013-03-12 10:10
dokument Uchwała Nr XXIII/136/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Osinie, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej 2013-01-29 09:17
dokument Uchwała Nr XXIII/135/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-01-29 09:10
dokument Uchwała Nr XXIII/134/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-01-29 09:08
dokument Uchwała Nr II/9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osina 2013-01-15 12:13
dokument Uchwała Nr II/8/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina na 2013 r 2013-01-15 12:11
dokument Uchwała Nr XXII/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-01-07 09:09
dokument Uchwała Nr XXII/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2013-01-07 09:08
dokument Uchwała Nr XXII/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 09:05
dokument Uchwała Nr XXII/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 09:03
dokument Uchwała Nr XXII/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościi 2013-01-07 08:59
dokument Uchwała Nr XXII/128/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty 2013-01-07 08:56
dokument Uchwała Nr XXII/127/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 2013-01-07 08:53
dokument Uchwała Nr XXII/126/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2013-01-07 08:44
dokument Uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024 2013-01-07 08:42
dokument Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r 2013-01-07 08:39
dokument Uchwała Nr XXI/123/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-12-11 10:55
dokument Uchwała Nr XXi/122/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-12-11 10:58
dokument Uchwała Nr XXI/121/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 2012-12-11 11:00
dokument Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-11 11:03
dokument Uchwała Nr XXI/119/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kościuszki pod przepompownię 2012-12-11 11:05
dokument Uchwała Nr XXI/118/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Osina pod przepompownię 2012-12-11 11:07
dokument Uchwała Nr XXI/117/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze pod przepompownię 2012-12-11 11:08
dokument Uchwała Nr XXI/ 116/ 2012 z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Kikorze po przepompownię 2012-12-11 11:10
dokument Uchwała Nr XXI/115/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina na lata 2013 -2017 z perspektywą do roku 2032 2012-12-11 11:19
dokument Uchwała Nr XXI/114/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osina 2012-12-11 11:23
dokument Uchwała Nr XXI/113/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina 2013-05-09 10:31
dokument Uchwała Nr XXI/112/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024 2012-12-11 11:29
dokument Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2012-12-11 12:04
dokument Uchwała Nr CLI/ 513/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2013 - 2024 2012-12-11 11:37
dokument Uchwała Nr CLI/512/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Osina na 2013 rok 2012-12-11 11:33
dokument Uchwała Nr XXI/110/2012 z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2013. 2012-12-27 14:16
dokument Uchwała Nr XX/109/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań dotyczących przewozów i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi. 2012-11-06 09:36
dokument Uchwała Nr XX/108/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-31 12:16
dokument Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 29-10-2012 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-10-31 12:14
dokument Uchwała Nr XX/106/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2013-02-21 12:38
dokument Uchwała Nr XX/104/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego 2012-10-31 12:09
dokument Uchwała XX/103/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2012-10-31 12:07
dokument Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 29-10-2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2012-10-31 12:04
dokument Uchwała Nr XIX-101-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-12-13 17:06
dokument Załącznik Nr 3 do uchwały XIX-100-2012 planowane i realizowane przedsięwzięcia 2012-09-10 15:14
dokument Załacznik Nr 2 do uchwały XIX-100-2012 - objaśnienia do WPF 2012-09-10 15:12
dokument Załacznik Nr 1 do uchwały XIX-100-2012 WPF 2012-09-10 15:10
dokument Uchwała Nr XIX-100-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-10 z dnia 30-12-2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2012-09-10 15:09
dokument Załącznik do uchwały XIX-99-2012 2012-09-10 15:06
dokument Uchwała Nr XIX-99-2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-09-10 15:04
dokument Uchwała Nr XVIII-98-12 z dnia 12 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 2012-07-18 09:34
dokument Uchwała Nr XVIII-97-12 z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasot 2012-07-18 09:33
dokument Załącznik Nr 3 do uchwały XVIII-96-12 planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina w latach 2012 oraz następnych 2012-07-18 09:25
dokument Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII-96-12 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 2012-07-18 09:23
dokument Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII-96-12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 -24 2012-07-18 09:21
dokument Uchwała Nr XVIII-96-2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-9-2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 24 2012-07-18 09:20
dokument Uchwała Nr XVIII-95-12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-07-18 09:18
dokument Uchwała Nr XVII/94/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy 2012-06-26 12:16
dokument Uchwała Nr XVII/93/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r, w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2016-12-29 07:35
dokument Uchwała Nr XVII/92/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2011 r. 2012-06-26 12:07
dokument Uchwała Nr XVI / 91 /2012 Rady Gminy Osina z dnia 21 maja 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzach oraz uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie. 2012-05-24 13:29
dokument Uchwała Nr XVI-90-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2012-05-24 09:33
dokument Uchwała Nr XVI-89-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały III-9-2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2012-05-24 09:22
dokument Załącznik do uchwały Nr XVI-88-2012 r. 2012-05-24 09:19
dokument Uchwała Nr XVI-88-2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-05-24 09:17
dokument Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2012-04-11 08:39
dokument Załacznik do uchwały Nr XV/86/2012 anek do Planu Odnowy Miejscowości Osina 2012-04-11 08:37
dokument Uchwała Nr XV/86/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do " Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017 " 2012-04-11 08:35
dokument Uchwała Nr XV/85/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2012-04-11 08:34
dokument Uchwała Nr XV/84/2012 z dnia 26 marca 2012 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. 2012-04-11 08:32
dokument Uchwała Nr XV/83/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina 2012-04-11 08:29
dokument Uchwała Nr XV/82/2012 z dnia 26 marca 2012 r w sprawie zmiany uchwały III/92010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 -2024 2012-04-11 08:27
dokument Uchwała Nr XV/81/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r. 2012-04-11 08:23
dokument Uchwała Nr XIV-80-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-03-16 10:37
dokument Uchwała Nr XIV-79-2012 z dnia 5 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2012-03-16 10:35
dokument Uchwała Nr XIV-78-2012 r. z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na " Najładniejszą wieś " i " Najestetycznejszą zagrodę wiejską " 2012-03-16 10:33
dokument Uchwała Nr XIV-77-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie do realizacji zadań gminy w zakresie pracy z rodziną 2012-03-16 10:31
dokument Uchwała Nr XIV-76-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości położonych w Osinie 2012-03-16 10:29
dokument Uchwała Nr XIV-75-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości położonej w Węgorzy 2012-04-05 10:55
dokument Uchwała Nr XIV-74-2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok 2012-03-16 10:25
dokument Uchwała Nr XIII-73-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2012 2012-01-20 09:44
dokument Uchwała Nr XIII-72-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Gminy Osina 2012-01-20 09:42
dokument Uchwała Nr XIII-71-2012 r. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy Osina 2012 rok 2012-01-20 09:40
dokument Uchwała Nr I/1/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 2012-01-13 09:04
dokument Uchwała Nr I/2/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2012 roku 2012-01-13 09:01
dokument Uchwała Nr XII-70-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał 2012-01-02 14:27
dokument Uchwała Nr XII-69-11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach 2012-01-03 09:13
dokument Uchwała Nr XII-68-11 z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-02 14:22
dokument Uchwała Nr XII-67-11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały oraz zmian w budżecie gminy na 2011 r 2012-01-02 14:18
dokument UCHWAŁA Nr XI/66/2011 Rady Gminy Osina z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2011-12-19 13:30
dokument UCHWAŁA Nr XI / 65 / 2011 Rady Gminy Osina z dnia 8 grudnia roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 2016-12-29 08:02
dokument Uchwała XI/64/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2016-12-29 07:41
dokument Uchwała Nr XI/63/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2016-12-29 07:38
dokument Uchwała Nr XI/ 62/ 2011 z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie umowy wykonawczej o rekompensatę dot. realizacji inwestycji pn. " Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie" gmina Nowogard 2016-12-29 07:39
dokument Uchwała Nr XI-61-2011 z dnia 8 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-12-20 14:35
dokument Uchwałą Nr XI/60/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 rok. 2016-12-29 08:09
dokument Uchwała Nr XI/59/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. 2012-01-03 12:14
dokument Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Osina z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2012. 2012-01-03 12:05
dokument Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2012 r. 2011-12-12 23:00
dokument Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina na lata 2012 - 2024. 2011-12-12 22:58
dokument Uchwała Nr X-57-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III-9-2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-11-08 11:17
dokument Uchwała Nr X-56-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy Osina na 2011 rok 2011-11-08 11:03
dokument Uchwała Nr X-55-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2011-11-08 11:02
dokument Uchwała Nr X-54-2011 z dnia 27 października 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2011-11-21 09:21
dokument Uchwała Nr X-53-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie podatku leśnego 2011-11-08 10:57
dokument Uchwała Nr X-52-2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczania podatku rolnego 2011-11-08 10:56
dokument UCHWAŁA Nr X/51/2011 Rady Gminy Osina o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2011-11-08 09:25
dokument Uchwała Nr X-50-2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-11-08 09:23
dokument Uchwała Nr IX/49/2011 z dnia 23-09-2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-10-04 11:09
dokument Uchwała Nr IX/ 48/2011 z dnia 23-09-2011 r w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2011-10-04 11:05
dokument Uchwała Nr IX/47/2011 z dnia 23-09-2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. 2011-10-04 11:04
dokument Uchwała Nr VIII-46-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r, w sprawie bezprzetargowego przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie 2011-09-08 10:51
dokument Uchwała Nr VIII-45-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego w Przypólsku 2011-09-08 10:49
dokument Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Osina z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina 2011-10-24 09:13
dokument Uchwała Nr VIII-43-2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 2011-09-08 10:47
dokument Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII-42-2011 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-08 10:44
dokument Załącznik Nr 2 doUchwały Nr VIII-42-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-08 10:43
dokument Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-42-2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2011-09-08 10:41
dokument Uchwała Nr VIII-42-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-9-2010 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-09-08 10:38
dokument Uchwała Nr VIII-41-11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-09-08 10:28
dokument Załącznik do uchwały VII/40/2011 Plan Odnowy Miejscowości Osina 2011-06-17 12:08
dokument Uchwała Nr VII/40/2011 z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia zmiany do " Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017" 2011-06-17 12:05
dokument Uchwała Nr VII/39/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opiniio projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-17 12:03
dokument Uchwała Nr VII/38/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala w Goleniowie 2011-06-17 12:00
dokument Uchwała Nr VII/37/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r w sprawie powołania Zespołe do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników 2011-06-17 11:57
dokument Uchwała Nr VII/36/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-06-21 07:55
dokument Załącznik do uchwały Nr VII/35/2011 z dnia 14-06-11 r. 2011-06-17 11:54
dokument Uchwała Nr VII/35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. 2011-06-17 11:52
dokument Uchwała Nr VII/34/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-17 11:44
dokument Uchwała Nr VII/33/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2010 r 2011-06-17 11:42
dokument Uchwała Nr VI/32/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego 2011-05-24 14:22
dokument Uchwała Nr VI /31/2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-05-24 14:20
dokument Załącznik do uchwały Nr VI / 30/2011 w sprawie konkursu - Regulamin Konkursu " Najładniejsza wieś" i " Najestetyczniejsza zagroda wiejska" 2011-05-24 14:19
dokument Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 18 maja w sprawie przyjęcia Konkuru " Na najładnieją wieś " i " Najestetyczniejszą zagrodę wiejską" 2011-05-24 14:16
dokument Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. 2011-05-24 14:13
dokument Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 29 marca 2011 w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie 2011-04-04 13:58
dokument Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Osinie 2011-04-04 13:23
dokument Uchwała Nr V/26/ 2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 2011-04-04 13:21
dokument Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie 2011-04-04 13:16
dokument Uchwała Nr V/24/2011z dnia 29 marca w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2011-04-04 13:04
dokument Uchwała Nr v-23-2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-04 13:01
dokument Uchwała Nr V-22-2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Osina na 2011 rok 2011-04-04 12:59
dokument Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2011 - 2024 2011-03-04 10:24
dokument Uchwała Nr III/8/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2011 2011-03-04 10:20
dokument Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Osina na rok 2011 2011-02-08 13:00
dokument Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2011-02-08 12:56
dokument Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-02-08 12:54
dokument Uchwała Nr IV/18/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Osina do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R -XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-02-08 12:52
dokument Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 2011-02-08 12:31
dokument Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2011 r. 2011-02-08 12:29
dokument Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 2 lutego 2011 r o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-02-08 12:28
dokument Uchwała Nr IV/26/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2011 r. 2011-01-26 14:15
dokument Uchwała Nr IV/25/2011 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 2011-01-26 14:13
dokument UCHWAŁA Nr III / 14/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 2011-01-10 14:34
dokument Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2011-01-10 14:29
dokument Uchwała Nr III/12/2010 r. Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-10 14:26
dokument Uchwała Nr III /11/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych. 2011-01-10 14:23
dokument Uchwała Nr III/ 10 / 2010 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta. 2011-01-10 14:19
dokument Uchwała Nr II / 7/2010r. Rady Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. 2010-12-29 10:48
dokument Uchwała Nr II/ 6/2010 Rady Gminy Osina z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Osinie. 2010-12-29 08:47
dokument Uchwała Nr CXXXII/361/2010 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osina w 2011 r. 2010-12-13 13:29
dokument UCHWAŁA Nr I / 5/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Społecznych, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania. 2010-12-09 13:40
dokument UCHWAŁA Nr I / 4 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu, ustalenia składu osobowego oraz określenia przedmiotu jej działania. 2010-12-09 13:36
dokument UCHWAŁA Nr I / 3/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2010-12-09 13:33
dokument Uchwała Nr I /2/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina 2010-12-08 14:50
dokument Uchwała Nr I /1/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Osina 2010-12-09 09:13
dokument Uchwała Nr XLII/245/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. w sprawie darowizny nieruchomości w Osinie. 2010-11-08 13:53
dokument Uchwała Nr XLII/244/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2010-11-08 13:52
dokument UCHWAŁA Nr XLII /243/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 roku w sprawie podatku leśnego. 2010-11-08 13:51
dokument Uchwała Nr XLII /242/ 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2010-11-08 13:50
dokument Uchwała Nr XLII / 241 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów. 2010-11-08 13:48
dokument Uchwała Nr XLII / 240 /2010 Rady Gminy Osina z dnia22 października 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 2010-11-08 13:47
dokument Uchwała Nr XLII / 239 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi 2010-11-08 13:46
dokument Uchwała Nr XLII /238/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-11-08 13:39
dokument Uchwała Nr XLI/ 237/10 RADY GMINY OSINA z dnia 18 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2010-09-23 10:58
dokument Uchwała Nr XLI/236/2010 Rady Gminy Osina z dnia 18 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod przepompownie. 2010-09-23 10:57
dokument Uchwała Nr XL /234/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2010-09-23 10:56
dokument Uchwała Nr XL /233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami. 2010-09-23 10:54
dokument UCHWAŁA Nr XL /232 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów 2010-09-23 10:52
dokument Uchwała Nr XL/231/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-09-23 10:50
dokument Uchwała Nr XXXIX/ 230 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Redle. 2010-08-05 11:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sieci kanalizacyjnej w Osinie. 2010-08-05 11:49
dokument Uchwała Nr XXXIX / 228/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-08-05 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIX / 227/ 2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2010-08-05 11:39
dokument Uchwała Nr XXXIX / 226/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2010-08-05 11:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/225/2010 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego w Redle. 2010-07-05 13:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/224 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie :określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-07-05 13:58
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 223 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Krzywice na lata 2010 ? 2017? 2010-07-05 13:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII / 222 / 2010 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Węgorza na lata 2010 ? 2017? 2010-07-05 13:56
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/ 221/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo i Gminą Goleniów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin. 2010-07-05 13:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/220/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-05 13:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/219/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2010-07-05 13:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2010-07-05 13:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/217/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2010-07-05 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków 2010-07-05 13:45
dokument Uchwała Nr XXXVII/ 215/2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze. 2010-07-05 13:43
dokument Uchwała Nr XXXVII / 214 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-07-05 13:39
dokument Uchwała Nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2010-04-22 14:46
dokument Uchwała Nr XXXVI/212/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 2010-04-22 14:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/211/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-04-22 14:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/210/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina 2010-04-22 14:41
dokument Uchwała Nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego w Osinie 2010-04-22 14:40
dokument Uchwała Nr XXXV/208/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-04-22 14:38
dokument Uchwała Nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Osina z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/188/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 rok. 2010-04-22 14:37
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta. 2010-02-22 11:05
dokument Uchwała Nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi. 2010-02-22 11:03
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/204/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2010-02-22 11:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina lub jej jednostkom podległym 2010-02-22 11:00
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/202/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia 'Planu Odnowy Miejscowości Osina na lata 2010 - 2017' 2010-02-22 10:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/201/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok. 2010-02-22 10:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/200/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy. 2010-02-22 10:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 rokuw sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 2010-01-08 12:54
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII /198 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina 2010-01-08 12:58
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII /197/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w statucie Celowego Związku Gmin R - XXI . 2010-01-08 12:38
dokument U C H W A Ł A Nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży garażu w Osinie . 2010-01-08 12:51
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 195/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. 2010-01-08 12:51
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 2010-01-08 12:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2009 roku 2010-01-08 12:22
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 RADY GMINY z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. 2010-01-08 12:24
dokument Uchwała Nr XXXII /191/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2009-12-30 10:52
dokument Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-12-30 10:52
dokument Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Osina z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego określonego w uchwale budżetowej na 2010 r. 2009-12-30 10:50
dokument Uchwała Nr XXXI / 187/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie skargi na działanie administracyjne Wójta. 2009-11-12 10:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2009-11-12 10:41
dokument UCHWAŁA Nr XXXI /185 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 2009-11-12 10:36
dokument Uchwała Nr XXXI / 184/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku o zmianie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2009-11-12 10:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/183 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku leśnego. 2009-11-12 10:25
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku rolnego. 2009-11-12 10:20
dokument Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku 2009-11-13 11:24
dokument Uchwała Nr XXX/180/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2009-10-01 11:42
dokument Uchwała Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Osinie. 2009-10-01 11:40
dokument Uchwała Nr XXX/178/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina. 2009-10-01 11:36
dokument Uchwała Nr XXIX /177/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu utworzenia lasów ochronnych położonych na terenie gminy Osina. 2009-09-08 13:00
dokument Uchwała Nr XXIX/ 176 /2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009 ? 2013. 2009-09-08 12:58
dokument Uchwała Nr XXIX /175/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie najmu garażu Osinie 2009-09-08 12:55
dokument Uchwała Nr XXIX/174/2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie. 2009-09-08 12:50
dokument Uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-09-08 12:47
dokument Uchwała Nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w Osinie. 2009-07-07 10:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/171/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Redle 2009-07-07 10:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2009-07-07 10:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. 2009-07-08 10:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-07-07 11:11
dokument Uchwała Nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu ?Moje gimnazjum ? moja szansa? realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2009-06-09 12:35
dokument Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-06-17 11:56
dokument Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-06-17 11:54
dokument Uchwała Nr XXVI/ 164/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? oraz o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia aneksu do tego planu. 2009-04-14 11:18
dokument UCHWAŁA Nr XXVI /163/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 2009-04-14 11:17
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości w Kościuszkach. 2009-04-14 11:14
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/161/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2009-04-14 11:12
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/160/2009 Rady Gminy Osina z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2009-04-14 11:11
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/ 159/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów. 2009-04-14 11:09
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/158/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych dotyczącej ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy. 2009-04-14 11:08
dokument UCHWAŁA Nr XXVI / 157/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2009-04-14 11:06
dokument Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Osina z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-04-14 11:05
dokument UCHWAŁA Nr XXVI/155/2009 RADY GMINY OSINA z dnia 01 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina. 2009-04-14 11:02
dokument UCHWAŁA Nr XXV/154/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2009-03-18 11:09
dokument UCHWAŁA Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie 2009-03-18 11:07
dokument Uchwała Nr XXV/152/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. 2009-03-18 11:03
dokument Uchwała Nr XXV /151/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia aneksu do ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? 2009-03-18 09:04
dokument Uchwała Nr XXV/150/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok. 2009-03-18 09:00
dokument Uchwała Nr XXIV/ 149/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi 2009-01-08 12:48
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2009-01-08 12:46
dokument Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2009-01-08 12:45
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/ 146/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. 2009-01-08 12:40
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/145/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina. 2009-01-08 12:39
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/144/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Osinie. 2008-12-12 08:35
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/143/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2008-12-12 08:35
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. 2008-12-12 08:28
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/141/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 roku ( regulamin wynagradzania nauczycieli) 2008-12-12 08:25
dokument Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-12-12 08:57
dokument Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osina na rok 2009. 2008-12-12 08:48
dokument UCHWAŁA Nr XXII/138/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2008-12-10 09:22
dokument UCHWAŁA Nr XXII/137/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Osinie. 2008-12-10 09:12
dokument Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osina do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego. 2008-12-10 09:15
dokument UCHWAŁA Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Osina. 2009-01-08 12:30
dokument UCHWAŁA Nr XXII/134/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 2008-12-10 09:17
dokument UCHWAŁA Nr XXII/133/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania niektórych działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-10 09:18
dokument Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-12-10 09:19
dokument UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego. 2008-12-10 08:55
dokument UCHWAŁA Nr XXII/130/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego. 2008-11-28 14:14
dokument UCHWAŁA Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina. 2008-12-10 08:55
dokument UCHWAŁA Nr XXI/128/2008 Rady Gminy Osina z dnia 04 października 2008 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Osina. 2008-10-08 10:08
dokument UCHWAŁA Nr XX/127/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Osina 2008-10-08 08:37
dokument UCHWAŁA Nr XX/126/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 r.w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2008-09-02 14:20
dokument UCHWAŁA Nr XX/125/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2008-09-02 14:19
dokument Uchwała Nr XX/124/2008 Rady Gminy Osina z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-09-02 14:18
dokument UCHWAŁA Nr XIX /123/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w statucie Celowego Związku Gmin R - XXI . 2008-07-01 12:25
dokument UCHWAŁA Nr XIX/ 122/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 2008-07-01 12:21
dokument UCHWAŁA Nr XIX/121/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia ?Planu Odnowy Miejscowości Kościuszki na lata 2008 ? 2015? 2008-07-01 12:10
dokument UCHWAŁA Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Osina z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie. 2008-07-01 11:52
dokument Uchwała Nr XIX /119/2008 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Osinie 2008-07-01 11:49
dokument Uchwała Nr XIX/118/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych 2008-07-01 11:46
dokument Uchwała Nr XIX/117/2008 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 2008-07-01 11:44
dokument Uchwała nr XIX/116/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-07-01 11:40
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej 2008-05-20 11:23
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/ 114/2008 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2008-05-20 11:21
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/113/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków 2008-05-20 11:21
dokument U C H W A Ł A Nr XVIII / 112/ 2008 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2008-05-20 11:20
dokument Uchwała Nr XVIII/111/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok. 2008-05-20 11:19
dokument Uchwała Nr XVIII/110/2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina na lata 2008-2015 2008-05-20 14:54
dokument U C H W A Ł A Nr XVII / 109 /2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu 2008-04-29 10:00
dokument U C H W A Ł A Nr XVII/108/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Bodzęcinie. 2008-04-24 11:13
dokument U C H W A Ł A Nr XVII/ 107 /2008 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. 2008-04-24 11:12
dokument UCHWAŁA Nr XVII/106/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie. 2008-04-24 11:11
dokument UCHWAŁA Nr XVII/ 105 /2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Osinie 2008-04-24 11:10
dokument Uchwała Nr XVII/104/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok 2008-04-24 11:08
dokument UCHWAŁA Nr XVII/ 103/2008 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osina 2008-04-24 11:05
dokument Uchwała Nr XVI/102/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok 2008-04-03 08:06
dokument UCHWAŁA NR XVI/101/2008 w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina. 2008-04-03 08:05
dokument UCHWAŁA Nr XVI/100/2008 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 2008-04-03 08:04
dokument U C H W A Ł A Nr XVI/99/2008 w sprawie zmiany granic gminy Osina. 2008-04-03 08:02
dokument UCHWAŁA Nr XVI/98/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Osinie 2008-04-03 08:01
dokument UCHWAŁA Nr XVI/97/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Węgorzach 2008-04-03 08:00
dokument UCHWAŁA Nr XVI/96/2008 w sprawie dzierżawy nieruchomości w Osinie 2008-04-03 07:57
dokument UCHWAŁA Nr XVI/95/2008 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-04-03 07:55
dokument Uchwała Nr XVI/94/2008 w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r 2008-04-03 07:52
dokument Uchwała Nr XVI/93/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok 2008-04-03 07:51