Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Osina z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.


Uchwała Nr XXVIII/168/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111,Nr 223, poz.1458) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/2008 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 1 poz. 47) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2009 rok o kwotę 97 170,00 zł

-dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 97 170,00 zł,

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych)

§ 2.Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2009 r. o kwotę 825,00 zł.

- dział 758 rozdział 75807 § 2920 o kwotę 825,00 zł.,

(Różne rozliczenia - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa).

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2009r.o kwotę 59 000,00 zł

-dział 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 35 000,00 zł

(Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych).

- dział 750 rozdział 75023 § 4580 o kwotę 1 000,00 zł

(Administracja publiczna - urzędy gmin - odsetki pozostałe).

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 3 000,00 zł

(Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów -stypendia dla uczniów).

- dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł.

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów, dróg- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

§ 4.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2009 rok o kwotę 37 345,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu na 2009 r. w wysokości 4 980 194,03 zł.-§ 994 lokaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 07-07-2009 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2009 11:11