Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Osina


|--- Dane teleadresowe

|--- Dane kontaktowe pracowników Urzędu Gminy

Organy i Urząd Gminy


|--- Wójt Osiny

|--- Rada Gminy Osina

|--- Komisje Rady Gminy Osina

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły sesji RG (od VIII kadencji)

|--- Protokoły sesji RG (do VII kadencji)

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Sołectwa

|--- Stanowiska w Urzędzie Gminy

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe Radni za 2023 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe wójta i radnych na rozpoczęcie kadencji 2024

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 r.

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

      |--- Oświadczenia majątkowe wójta i radnych na koniec kadencji 2024

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

      |--- Oświadczenia majątkowe 2018 r. na rozpoczęcie kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji, 2018 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

      |--- Oświadczenia majątkowe, 2017 r., kier. Ośrodka Pomocy Społecznej

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 r.

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 r.

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji, 2014 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe zakończenie kadencji 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2013 r.

            |--- Oświadczenia pracowników UG Osina i kierowników jednostek

            |--- Oświadczenia radnych Rady Gminy Osina

      |--- Oświadczenia za 2012 rok

            |--- Oświadczenia Urzędu Gminy

            |--- Oświadczenia Radnych Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2011

            |--- Urząd Gminy

            |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe 2011

            |--- Jednostki Podległe

            |--- Urząd Gminy

            |--- Rada Gminy Osina

      |--- Oświadczenia majatkowe za 2010 rok

            |--- Gmina Osina

            |--- Rada Gminy

      |--- złożone w roku 2010

            |--- Radni Gminy Osina

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Urząd Gminy

      |--- złożone w roku 2009

            |--- Radni

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

                  |--- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

                  |--- Kierownik Biblioteki Publicznej

                  |--- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

            |--- Urząd Gminy

      |--- złożone w roku 2008

            |--- Radni

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

                  |--- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

                  |--- Kierownik Biblioteki Publicznej

                  |--- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

            |--- Urząd Gminy

Prawo lokalne


|--- Uchwały (od VIII kadencji)

|--- Uchwały (do VII kadencji)

      |--- Uchwały z 2018 r.

      |--- Uchwały z 2017 r.

|--- Statuty

|--- Regulaminy

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- Zarządzenia wójta, 2024 r.

      |--- Zarządzenia wójta, 2023 r.

      |--- Zarządzenia wójta, 2022 r.

      |--- Zarządzenia Wójta, 2021 r.

      |--- Zarządzenia Wójta, 2020 r.

      |--- Zarządzenia Wójta, 2019 r.

      |--- Zarządzenia Wójta 2018 r.

      |--- Zarządzenia Wójta 2017 r.

|--- Podatki i opłaty

|--- Konsultacje społeczne

Informacje


|--- Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

|--- Planowanie przestrzenne

      |--- Plan Ogólny Gminy Osina

            |--- Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osina

      |--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

            |--- MPZP Kościuszki

            |--- MPZP Osina

|--- Zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)

|--- Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

|--- Zgromadzenia publiczne

|--- Petycje

      |--- Petycje w 2024 r.

      |--- Petycje w 2023 r.

      |--- Petycje w 2022 r.

      |--- Petycje w 2021 r.

            |--- Petycje skierowane do Wójta Gminy Osina

            |--- Petycje skierowane do Rady Gminy Osina

      |--- Petycje w 2020 r.

            |--- Petycje skierowane do Rady Gminy Osina

            |--- Petycje skierowane do Wójta Gminy Osina

      |--- Petycje w 2019 r.

      |--- Petycje w 2018 r.

            |--- 05 elektronizacja zamówień

            |--- 04 Wzorowa Łazienka

            |--- 03 walczymy ze smogiem

            |--- 02 uregulowanie gospodarki ściekowej

      |--- Petycje w 2017 r.

            |--- 05 woda w szkołach

            |--- 04 uciążliwość zapachowa

            |--- 03 Podwórko NIVEA

            |--- 01 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

      |--- Petycje w 2016 r.

            |--- 06 Efektywność energetyczna

            |--- 05 Scalanie gruntów

            |--- 03 Czystsze powietrze

            |--- 02 Legalne oprogramowanie

            |--- 01 Wzorowe łazienki

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Taryfy za wodę i ścieki

      |--- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w roku 2021

      |--- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w roku 2018

|--- Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa

      |--- Ogłoszenie Wójta Gminy Osina - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Przypólsku stanowiącej własność Gminy Osina (dz. nr 140/4)

|--- Ruchomości - sprzedaż, dzierżawa

|--- Zamówienia publiczne

      |--- Usługi

      |--- Dostawy

      |--- Roboty budowlane

|--- Zamówienia publiczne spoza ustawy

|--- Plan Zamówień Publicznych

|--- Koncesje na roboty budowlane i usługi

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- sprawozdania finansowe za 2023 r.

      |--- Sprawozdania finansowe za 2022 r

            |--- Gmina Osina

            |--- Urząd Gminy Osina

      |--- Sprawozdania finansowe za 2021 r

      |--- Sprawozdania finansowe za 2020 r

      |--- Sprawozdanie finasowe za 2019 r

      |--- Sprawozdanie finasowe za 2018 r

|--- Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- Budżet i WPF na 2020

      |--- Budżet 2019

      |--- Budżet 2018

      |--- Budżet 2016

      |--- Budżet 2015

      |--- Budżet 2014

      |--- Budżet 2013

      |--- Budżet 2010

|--- Raport o Stanie Gminy Osina

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Obwieszczenia, komunikaty, sprawozdania

      |--- Obwieszczenie Wójta Gminy Osina z dnia 3 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla części obrębów Węgorzyce i Redło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

      |--- Plany polowań zbiorowych kół łowieckich

            |--- Plany polowań zbiorowych na 2017 rok

      |--- Obwieszczenie dot. wydanej decyzji nr 3/2016 z dnia 21.12.2016r. znak: PP.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie sieci energetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 75/1, 75/2, 69, 76, 140, 70, 71/8, obr. Krzywice, gm. Osina.

      |--- Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia z dnia 6.02.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych w działkach nr 27/17, 27/1, 25/1, 22, 6, 5/7, 5/19, 9/2, 9/4, obręb Krzywice, gmina Osina.

      |--- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo-pomiarowego w działkach nr 151/77, 151/82, 150 i 149/2, obręb Kikorze, gmina Osina.

      |--- PROTOKÓŁ PRZEJĄCIA NA MIENIE KOMUNALNE - dz. nr 104 w Osinie

      |--- Zawiadomienie o sesji Rady Gminy 27.05.2009 r.

|--- Fundusz sołecki

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Wolne stanowiska pracy

      |--- Stanowisko ds. księgowości finansowo-budżetowej w Urzędzie Gminy Osina

      |--- Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych - drugi nabór

      |--- Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

      |--- Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i geodezji w Urzędzie Gminy Osina

      |--- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska

|--- Informacja o środowisku

|--- Informacje o gospodarce odpadami

|--- Otwarte konkursy ofert

|--- Przebieg kontroli

      |--- Kontrole w 2022 r.

      |--- Kontrole w 2021 r.

      |--- Kontrole w 2020 r.

      |--- Kontrole w 2019 r.

      |--- Kontrole w 2018 r.

      |--- Kontrole w 2017 r.

      |--- Kontrole w 2016 r.

|--- Wnioski do pobrania

      |--- WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

      |--- Planowanie przestrzenne

      |--- Zajęcie pasa drogowego

|--- Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich

|--- Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i referenda


|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2024 r.

|--- Wybory do Rady Gminy Osina i wybory Wójta Gminy Osina, 2024 r.

|--- Obwody głosowania, okręgi wyborcze, liczba radnych

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP, 15 października 2023 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 28 czerwca 2020 r.

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 10 maja 2020 r.

|--- Wybory do Sejmu i Senatu RP, 13 października 2019 r.

|--- Wybory ławników na kadencję 2020-2023

|--- Wybory do Parlementu Europejskiego 2019

|--- Wybory do Rady Gminy Osina i wybory Wójta Gminy Osina, 2018 r.

System Rada


|--- Radni

|--- Komisje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał