Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Społecznych. 2018-11-29 10:21
dokument Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Finansowych i Społecznych. 2018-11-29 10:21
dokument Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2018-11-29 10:19
dokument Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 2018-11-29 10:18
dokument Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2018-11-29 10:17
dokument Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2018-11-29 10:16
dokument Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina. 2018-11-29 10:15
dokument Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osina. 2018-11-29 10:13
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2018-10-31 09:21
dokument UCHWAŁA Nr XXXII/221/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2018-10-31 09:20
dokument Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osina. 2018-10-31 09:18
dokument Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-10-31 09:16
dokument UCHWAŁA NR XXXI/218/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osina 2018-10-01 11:25
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/217/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2018-10-01 11:24
dokument Uchwała Nr XXXI/216/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 2018-10-01 11:22
dokument U C H W A Ł A Nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Osina. 2018-10-01 11:20
dokument U C H W A Ł A Nr XXXI/214/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 2018-10-01 11:19
dokument Uchwała Nr XXXI/213/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 r. w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osina oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018-10-01 11:17
dokument Uchwała Nr XXXI/212/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-10-01 11:16
dokument Uchwała Nr XXXI/211/2018 Rady Gminy Osina z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-10-01 11:13
dokument UCHWAŁA Nr XXX/210/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Osina. 2018-07-05 12:07
dokument UCHWAŁA Nr XXX/209/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina. 2018-07-05 12:06
dokument Uchwała Nr XXX/208/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Osina przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. 2018-08-07 13:37
dokument Uchwała Nr XXX/207/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-07-05 11:11
dokument Uchwała Nr XXX/206/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina 2018-07-05 11:09
dokument UCHWAŁA Nr XXX/205/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osina?. 2018-07-05 11:08
dokument Uchwała Nr XXX/204/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Węgorza, Bodzęcin i Krzywice 2018-07-17 12:50
dokument Uchwała Nr XXX/203/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-07-05 10:57
dokument Uchwała Nr XXX/202/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-07-05 10:52
dokument Uchwała Nr XXX/201/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 r. 2018-07-05 10:49
dokument UCHWAŁA Nr XXX/200/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2017 rok 2018-07-05 10:48
dokument Uchwała Nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 2018-06-06 14:33
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2018-06-06 14:32
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/197/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2018-06-06 14:30
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/196/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2018-06-06 14:29
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/195/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osina na lata 2018 - 2026. 2018-06-06 14:28
dokument U C H W A Ł A XXIX/194/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Osina. 2018-06-06 14:26
dokument U C H W A Ł A XXIX/193/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina 2018-06-06 14:25
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/192/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022. 2018-06-06 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze 2018-06-06 14:22
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/190/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2018-04-05 15:14
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/189/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wskazania kierunków działania Wójta w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Osina. 2018-04-05 15:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/188/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osina a Gminą Nowogard w sprawie przejęcia zadań oświatowych 2018-04-05 15:11
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/187/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-05 15:10
dokument Uchwała Nr XXVIII/186/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Osina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-05 15:09
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII / 185/ 2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2018-04-05 15:07
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osina na rok 2018 2018-04-05 14:47
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres czterech lat nieruchomości 2018-04-05 14:45
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2018-2024. 2018-04-05 14:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. 2018-04-05 14:38
dokument Uchwała Nr XXVII/180/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2018-02-02 10:07
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/179/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 2018-02-02 10:06
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/178/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie. 2018-02-02 10:05
dokument UCHWAŁA Nr XXVII/177/2018 Rady Gminy Osina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022 2018-02-02 10:01