Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Uchwała Nr XXII/132/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

10 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75412 § 2030 o kwotę 10 000,00zł.

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin )

§ 2.Zwiększa się dochody budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

44 000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80101 § 0750 o kwotę 1 200,00zł.

- dział 801 rozdział 80110 § 0750 o kwotę  800,00 zł.

(Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe oraz gimnazja ,dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jst), 

-dział 754 rozdział 75412 § 2700 -kwotę 10 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,powiatów samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł)

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 - kwotę 32 000,00zł

( Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

7 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 2320 o kwotę 4 000,00zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł.

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-komendy powiatowe policji zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst) ) .

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę
41 000,00 zł, z tego:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł

(Transport i łączność - drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych)

- dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 1 200,00 zł,

( Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup energii)

- dział 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 800,00 zł,

(Oświata i wychowanie , gimnazja z przeznaczeniem na zakup energii)

- dział 710 rozdział 71035 § 6050 o kwotę 3 000,00 zł,

(Działalność usługowa- cmentarze z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

- dział 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę 7 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na utworzenie bazy sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Goleniowie)

- dział 754 rozdział 75412 § 4300 kwotę 6 000,00 zł

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych)

- dział 754 rozdział 75421 § 4210 kwotę 3 000,00 zł

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-zarządzanie kryzysowe
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-12-2008 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 10-12-2008 09:19