Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku rolnego.


UCHWAŁA Nr XXXI/ 182/2009

Rady Gminy Osina

z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w wysokości 34,10 złotych za kwintal.

§ 2. 1. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 85,25 złotych od 1 hektara przeliczeniowego.

2. Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów wynosi 170,50 złotych od 1 hektara fizycznego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Gminy Osina z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2276).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:20