Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/ 230 /2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Redle.


U C H W A Ł A Nr XXXIX/ 230 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Redle.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Nr 28, poz. 142 i 146 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na cele rolne w drodze bezprzetargowej na rzecz INDYK REDŁO Sp. z o.o. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina oznaczonej jako działka nr 143 o pow. 0,74 ha położoną w m. Redło, gmina Osina.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości wymienionej w § 1 ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 144, 312/1, 315 i 316 o łącznej po. 19,90 ha - obręb Redło, stanowiącej własność INDYK REDŁO Sp. z o.o.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 05-08-2010 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-08-2010 11:51