Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXI / 184/ 2009 Rady Gminy Osina z dnia 04 listopada 2009 roku o zmianie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XXXI / 184/ 2009

RADY GMINY OSINA

z dnia 04 listopada 2009 roku

o zmianie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 184, z 2007 r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy Osina, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/66/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2101) § 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,04 zł”.

§ 2. W uchwale Nr XII/71/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2105) załączniki do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załączniki do Uchwały Nr XXXI/184/2009

Rady Gminy Osina z dnia 4 listopada 2009 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Załącznik nr 1

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze­niem pneumatycznym lub zawiesze­niem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.000

1.200

13

14

1.100

1.300

14

15

1.200

1.400

15

1.300

1.500

Trzy osie

12

17

1.400

1.600

17

19

1.500

1.700

19

21

1.600

1.800

21

23

1.700

1.900

23

25

1.800

2.000

25

1.900

2.100

Cztery osie i więcej

12

25

1.900

2.100

25

27

1.900

2.100

27

29

1.900

2.150

29

31

1.950

2.450

31

2.000

2.500

Załącznik nr 2

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodło wy+ naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

Dwie osie

12

18

1.000

1.100

18

25

1.100

1.200

25

31

1.200

1.400

31

1.400

1.980

Trzy osie i więcej

12

40

1.600

1.800

40

1.800

2.600

Załącznik nr 3

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze­niem pneumatycznym lub zawiesze­niem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

500

600

18

25

700

800

25

900

1.000

Dwie osie

12

28

950

1.300

28

33

1.000

1.400

33

38

1.100

1.400

38

1.300

1.740

Trzy osie i więcej

12

38

1.400

1.500

38

1.400

1.700

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-11-2009 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2009 10:34