Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIV/ 146/ 2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.


UCHWAŁA Nr XXIV/ 146/ 2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 48 ust. 1 Statutu Gminy Osina przyjętego uchwałą Nr VI/46/2003 z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1001) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/146/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY OSINA

NA 2009 ROK.

I. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina

  1. Wydanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osina za 2008 rok.

  2. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy Osina w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

  3. Wydawanie opinii i sporządzanie wniosków do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osina za I półrocze 2009 roku.

  4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy Osina.

II. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osina

Lp.

Miesiąc

Dział

Przedmiot Kontroli

1

Kwiecień

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki, utrzymanie świetlic)

2

Maj

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (koszty związane z działalnością OSP, obrona cywilna - zakup materiałów i sprzętu )

3

Czerwiec

700

Gospodarka mieszkaniowa (sprzedaż mienia, utrzymanie mienia gminnego)

4

Wrzesień

750

Administracja publiczna (koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy)

5

Październik

750

Administracja publiczna (zadania zlecone, składki i opłaty na Związki i Stowarzyszenia)

6

Listopad

600

Transport i łączność (remont dróg gminnych, powiatowych, transportu rolniczego)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 12:40