Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont dróg transportu rolniczego na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2021-04-16 10:07:06
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2020 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:09:51
Kontrole w 2020 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:09:11
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2019 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:08:56
Kontrole w 2019 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:08:36
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2018 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:07:52
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2017 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:06:42
Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie - Organizacja pracy z rodziną, 2016 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:06:00
Kontrole w 2016 r. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:04:08
Wystąpienie pokontrolne RIO - kontrola doraźna gospodarki finansowaej Gminy Osina w zakresie rozliczeń finansowych JST z wykonawcą zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Węgorzy w latach 2016-2018." Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:32
Protokół kontroli PPSSE, przystanki autobusowe Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:30
Protokół z kontroli przestrzegania zasad organizacji przacy przez Urząd Gminy w Osinie stanowiący podmiot w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:20
Wystąpienie pokontrolne RIO - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Osina za lata 2013-2016, wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017. Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:19
Występienie pokontrolne - wót - skargi i wnioski, CEIDG, zezwolenia na alkohol Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:17
Występienie pokontrolne - Rada Gminy - skargi i wnioski Emilian Pisarek 2021-04-15 09:02:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Osiny z dnia 14.04.2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE w obrębie geodezyjnym Kościuszki, dz. nr 445, 170/18, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-04-14 07:45:24
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. Emilian Pisarek 2021-04-12 08:38:10
Odstrzał sanitarny dzików - Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2021 z dn. 6 kwietnia 2021 r. Bogusław Grodź 2021-04-07 13:30:36
01 Petycja - Podwórko Nivea Emilian Pisarek 2021-04-06 09:41:17
Petycje skierowane do Wójta Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-06 09:34:47
Petycje skierowane do Rady Gminy Osina Emilian Pisarek 2021-04-06 09:34:26
Dane kontaktowe koordynatora dostępności Agnieszka Walkarz 2021-04-01 14:54:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Osiny z dnia 31.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Kościuszki, dz. nr 489/14, 489/28 gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-03-31 13:19:50
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2021 r. Emilian Pisarek 2021-03-30 11:01:10
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 Wójta Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2021 r. Emilian Pisarek 2021-03-30 10:58:02
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Wójta Gminy Osina z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2020 r. Emilian Pisarek 2021-03-30 10:50:13
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Wójta Gminy Osina z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie : informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Osina na 2020 r. - dokument usunięty Emilian Pisarek 2021-03-30 10:42:53
Raport o stanie zapewnienia dostępności wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. Agnieszka Walkarz 2021-03-25 15:25:49
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja P-14 z dnia 16 marca 2021 r. Grzegorz Bundyra 2021-03-25 14:15:50
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 22 maca 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Gminy Osina w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Emilian Pisarek 2021-03-22 14:13:11
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego Gminy Osina na 2021 rok. Emilian Pisarek 2021-03-19 12:13:58
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2021-03-19 10:53:06
KONKURS "Bezpieczne gospodarstwo rolne" Bogusław Grodź 2021-03-18 07:46:27
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Kościuszkach stanowiącej własność Gminy Osina Bogusław Grodź 2021-03-17 13:11:04
Ogłoszenie o pierwszym przetaru ustnym na zbycie nieruchomości położonej w Kościuszkach stanowiącej własność Gminy Osina - dokument usunięty Bogusław Grodź 2021-03-17 13:08:44
Ogłoszenie o pierwszym przetaru ustnym na zbycie nieruchomości położonej w Kościuszkach stanowiącej własność Gminy Osina - dokument usunięty Bogusław Grodź 2021-03-17 13:08:24
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Osina z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego Gminy Osina na 2021 rok Emilian Pisarek 2021-03-10 14:33:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr: 445, 170/18 w obr. Kościuszki, gm. Osina Grzegorz Bundyra 2021-03-09 12:19:53
Rejestr instytucji kultury Emilian Pisarek 2021-03-08 14:07:02
Zarządzenie 9/2021 Wójta GMINY OSINA z dnia 03 marca 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie za 2020 r. Emilian Pisarek 2021-03-08 13:04:08