herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:03:57
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:03:13
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:02:32
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III Joanna Miklas 2018-06-08 09:01:21
Uchwała Nr XXIX/199/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:33:48
UCHWAŁA Nr XXIX/198/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dla nauczycieli regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:32:16
UCHWAŁA Nr XXIX/197/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:30:55
UCHWAŁA Nr XXIX/196/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:29:51
UCHWAŁA Nr XXIX/195/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osina na lata 2018 - 2026. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:28:41
U C H W A Ł A XXIX/194/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:26:00
U C H W A Ł A XXIX/193/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:25:07
UCHWAŁA Nr XXIX/192/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022. Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:24:01
UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 Rady Gminy Osina z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina w obrębie Kikorze Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-06 14:22:22
Ogłoszenie Wójta Gminy Osina w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Izabela Żabicka 2018-06-05 10:56:06
Sołtysi sołectw Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-05 09:57:08
Sołtysi Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2018-06-05 09:57:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2018r. dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018r o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3) Węzeł Goleniów-Północ z węzłem -początek obwodnicy m. Nowogard Izabela Żabicka 2018-06-04 09:16:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2018r. dot. postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z dnia 9.12.2016r zmienionej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z dnia 14.03.2018r o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na budowie drogi S-6 na odcinku Goleniów-Nowogard (S-3) Węzeł Goleniów-Północ z węzłem -początek obwodnicy m. Nowogard Izabela Żabicka 2018-06-04 09:14:28
Informacja o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych Emilian Pisarek 2018-05-30 14:34:49
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-05-30 13:32:42
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-05-30 13:32:37
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 R. Dawid Mitłosz 2018-05-29 07:36:57
- dokument usunięty Dawid Mitłosz 2018-05-29 07:36:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 R. Dawid Mitłosz 2018-05-29 07:34:53
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - II Joanna Miklas 2018-05-28 13:50:53
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - II Joanna Miklas 2018-05-28 13:50:38
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - II Joanna Miklas 2018-05-28 12:41:44
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - II Joanna Miklas 2018-05-28 12:41:32
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - II Joanna Miklas 2018-05-28 12:41:17
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-05-28 08:06:07
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-05-25 11:39:14
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Bogusław Grodź 2018-05-25 08:56:54
Emilian Pisarek 2018-05-24 11:26:00
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 29.05.2018 r. Wioletta Pośpieszyńska 2018-05-22 12:04:13
Protokół kontroli PPSSE, przystanki autobusowe Emilian Pisarek 2018-05-22 10:48:07
Kontrole w 2018 r. Emilian Pisarek 2018-05-22 10:46:35
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-05-21 11:48:46
Wymiana elewacji z uzupełnieniem na budynku Szkoły Podstawowej w Osinie Joanna Miklas 2018-05-21 11:48:38
Emilian Pisarek 2018-05-17 09:13:23
03 walczymy ze smogiem Emilian Pisarek 2018-05-17 09:12:49