herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:18:28
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:17:02
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:16:05
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:15:07
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Osina z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-11-29 10:13:31
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osina. Emilian Pisarek 2018-11-29 10:10:37
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE Zawiadomienia o spotkaniu w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. godz. 14:00, miejsce spotkania - Urząd Gminy w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina, (sala nr 106) Izabela Żabicka 2018-11-26 10:08:44
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE Zawiadomienia o spotkaniu w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. godz. 14:00, miejsce spotkania - Urząd Gminy w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina, (sala nr 106) Izabela Żabicka 2018-11-26 10:04:08
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE Zawiadomienia o spotkaniu w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. godz. 14:00, miejsce spotkania - Urząd Gminy w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina, (sala nr 106) Izabela Żabicka 2018-11-26 10:03:26
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE Zawiadomienia o spotkaniu w dniu 10 grudnia (poniedziałek) 2018r. godz. 14:00, miejsce spotkania - Urząd Gminy w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina, (sala nr 106) Izabela Żabicka 2018-11-26 10:02:00
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2018-11-26 08:10:20
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2018-11-26 08:08:25
Koło Łowieckie "ORZEŁ" -plan polowań Bogusław Grodź 2018-11-22 09:07:13
SZKOLENIE W BARZKOWICACH: Integracja Wiedzy i Doświadczeń w obliczu zagrożenia ASF w województwie zachodniopomorskim Bogusław Grodź 2018-11-19 14:59:52
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2018-11-13 09:59:29
Konsultacje społeczne Piotr Piwko 2018-11-09 08:26:50
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓTA GMINY OSINA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie w Gminie Osina. Emilian Pisarek 2018-11-08 11:11:42
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-11-08 09:18:13
Koło Łowieckie "Łoś" - Plan polowań Bogusław Grodź 2018-11-07 09:11:32
Koło Łowieckie "Łoś" - Plan polowań - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-11-07 09:09:48
Koło Łowieckie "Łoś" - Plan polowań - dokument usunięty Bogusław Grodź 2018-11-07 09:09:28
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I o wynikach wyborów wójtów oraz wynikach wyborów do rad Emilian Pisarek 2018-11-05 10:01:02
Wystąpienie pokontrolne RIO - kontrola doraźna gospodarki finansowaej Gminy Osina w zakresie rozliczeń finansowych JST z wykonawcą zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Węgorzy w latach 2016-2018." Emilian Pisarek 2018-11-05 09:55:29
UCHWAŁA Nr XXXII/222/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-31 09:21:35
UCHWAŁA Nr XXXII/221/2018 RADY GMINY OSINA z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-31 09:20:34
Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osina. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-31 09:18:13
Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Osina z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-31 09:16:36
PROTOKÓŁ NR XXXI/2018 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 21 września 2018 roku Wioletta Pośpieszyńska 2018-10-31 08:58:07
ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Wójta Gminy Osina z dnia 26 październikaa 2018 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXII/219/2018 z dnia 26 października 2018 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2018 rok. Emilian Pisarek 2018-10-30 08:27:47
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-10-29 12:29:48
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-10-29 12:28:17
Klauzula informacyjna - sesja rady Emilian Pisarek 2018-10-26 13:02:22
Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Emilian Pisarek 2018-10-26 12:58:41
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. - dokument usunięty Michał Wiatr 2018-10-26 11:00:20
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-10-26 07:49:39
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta GMINY OSINA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2018-10-26 07:46:04
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Michał Wiatr 2018-10-26 07:44:22
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. - dokument usunięty Michał Wiatr 2018-10-26 07:41:34
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Emilian Pisarek 2018-10-25 15:02:30
Remont lokalu socjalnego w m. Kałużna, gm. Osina - II Joanna Miklas 2018-10-25 08:55:49