herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIV-142-2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Osina do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie


UCHWAŁA Nr XXIV / 142/ 2013

Rady Gminy Osina

z dnia 7 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Osina do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 1ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 ze zm.) oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin, dotyczących powierzenia tej Gminie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Osina do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-03-2013 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2013 10:32