Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/136/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Osinie, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej


U C H W A Ł A Nr XXIII/136/2013

Rady Gminy Osina

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Osinie, zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 37 ust. 3 w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącej własność Gminy Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 203/7 o pow. 215 m? - obręb Osina, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczysta Kw 22189.

§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Na działce nr 203/5 (przed podziałem geodezyjnym) - obręb Osina realizowany jest projekt pn. „ Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce nr 203/5 - obręb Osina”. W związku z tym, że na przedmiotowej działce znajduje się budynek stacji transformatorowej, stanowiący własność ENEA Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu zaistniała konieczność wydzielenia gruntu pod trafostacją.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. ENEA Operator - Oddział Dystrybucji Szczecin działając w imieniu Spółki ENEA Operator w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o wydzielenie niezbędnego terenu.

W dniu 9.11.2012 r. Wójt w drodze decyzji z urzędu zatwierdził projekt podziału działki nr 203/5 na dwie działki : nr 203/6 o pow. 0,1378 ha i dz. nr 203/7 o pow. 0.0215 ha.

Wartość rynkowa wydzielonego gruntu tj. dz. nr 203/7 zostanie ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 29-01-2013 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 09:17