herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXIII/134/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XXIII/ 134/ 2013
Rady Gminy Osina

z dnia 24 stycznia 2013 r.


o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)
Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2013 r.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 29-01-2013 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 09:08