herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Uchwała Nr XXII/127/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012


Uchwała Nr XXII/127/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Na podstawie art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

( Dz. U.z 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) uchwala się ,co następuje:

§ 1.1 Ustala się wykaz wydatków na kwotę ogółem 2 872,25 zł , których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się ostateczny termin wykonania wydatków, które nie wygasają w 2012 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy wydatków , o których mowa w § 1 ust.1, w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku Nr 1 terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy w 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/127/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczny

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota (w zł)

termin wy-

 

 

 

korzystania

 

 

 

 

 

środków

 

 

Wydatki bieżące

 

 

 

1.

900

90095

zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 30-06-2013 r

2.

921

92195

zakup materiałów i wyposażenia

872,25

 30-06-2013 r.

Razem wydatki bieżące

2 872,25

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 08:53