Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r


Uchwała Nr XXII/124/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz 675, z 2011 r. Nr 21,poz.113) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 2 391,90 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2329 o kwotę 286,44 zł,

-dział 853 rozdział 85395 § 2327 o kwotę 2 105,46 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 2 391,90 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 127,46 zł,

-dział 853 rozdział 85395 § 3117 o kwotę 2 264,44 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu)

§ 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 250 746,26 zł

- dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 70 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku
od nieruchomości).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 105 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

- dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 3 465,00 zł

( Różne rozliczenia - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- środki na uzupełnienie dochodów gmin).

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 35 000,00

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 23 000,00 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek od osób prawnych).

- dział 921 rozdział 92109 § 2007 o kwotę 6 286,89 zł

( Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury , świetlice kluby- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich).

- dział 926 rozdział 92695 § 2007 o kwotę 7 994,37 zł

( Kultura fizyczna - pozostała działalność- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich).

§ 4. Zmniejsza się własne dochody budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 313 281,26 zł

- dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 100 281,26 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 15 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 25 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 9 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 60 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

- dział 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 90 000,00 zł,

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości).

- dział 756 rozdział 75618 § 0460 o kwotę 4 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie- wpływy z opłaty eksploatacyjnej).

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok o kwotę 66 000,00 zł

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 66 000,00 zł,

(Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych).

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2012 rok w ramach porozumień z jst
o kwotę 3 465,00 zł

-dział 801 rozdział 80104 § 2310 o kwotę 3 465,00 zł,

(Oświata i wychowanie - przedszkola - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 07-01-2013 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2013 08:39