Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


UCHWAŁA Nr XXI / 120 / 2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie podziału Gminy Osina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) na wniosek Wójta Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Osina tworzy się dwa stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak poniżej:

numer
stałego obwodu głosowania

granice
stałego obwodu głosowania

siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Osina, Węgorzyce, Redło, Kikorze, Przypólsko, Krzywice

Zespół Szkół Publicznych
im. B. Malinowskiego,
Osina 54, 72-221 Osina

2

Sołectwa: Redostowo, Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin

Świetlica wiejska, Węgorza 60, 72-221 Osina

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/152/2009 Rady Gminy Osina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 18, poz. 707).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm. ) w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stale obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

Według meldunku wyborczego na dzień 30.09.2012 r. liczba mieszkańców przedstawia się następująco:

Miejscowość

mieszkańcy

mieszkańcy w obwodzie

Bodzęcin

260

1055

Kościuszki

326

Redostowo

133

Węgorza

336

Krzywice

207

1901

Przypólsko

60

Kikorze

282

Osina

898

Redło

235

Węgorzyce

207

Kałużna

12

2956

Proponowany podział jest zgodny z dotychczas obowiązującą uchwałą z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 11:03