Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/123/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 r.


Uchwała Nr XXI/123/2012

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 11 020,45 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2009 o kwotę 5 427,53 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2009 o kwotę 5 592,92 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe oraz gimnazja środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na kwotę 11 020,45 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 2007 o kwotę 5 427,53 zł,

- dział 801 rozdział 80110 § 2007 o kwotę 5 592,92 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe i gimnazja dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie„ Do celu - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Publicznych w Osinie)

§ 3. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy o kwotę 27 051,00 zł

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 27 051,00 zł,

( Różne rozliczenia finansowe - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego)

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy o kwotę 27 051,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 801 rozdział 80101 § 4410 o kwotę 1 000,00 zł

(Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych , podróże służbowe krajowe).

- dział 801 rozdział 80103 § 4300 o kwotę  1 551,00 zł

( Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zakup usług pozostałych).

- dział 801 rozdział 80110 § 4410 o kwotę 500,00 zł

( Oświata i wychowanie - gimnazja -podróże służbowe krajowe).

- dział 854 rozdział 85401 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł

- dział 854 rozdział 85401 § 4300 o kwotę  1 000,00 zł

( Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne zakup energii oraz zakup usług pozostałych).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 11-12-2012 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2012 10:55